Taxitjänster som ersätts av FPA fungerar väl i nästan hela landet

I största delen av landet fungerar beställningscentralernas telefontjänst bra, det finns tillräckligt med bilar och kunderna får sina taxiresor enligt överenskommelse.

Trots de stora förändringarna inom taxibranschen har största delen av serviceproducenterna som upphandlats av FPA klarat av att sköta servicen kring taxiresorna.

På de områden där det uppstod kösituationer i början av veckan fungerar servicen redan avsevärt bättre.  Serviceproducenterna har rekryterat mera personal till telefontjänsten och gjort avtal med nya bilister. Väntetiderna för beställningssamtalen har förkortats och alla beställda taxiresor har ordnats.

Det finns fortfarande problem kring telefontjänsteni fem landskap: Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax. FPA förutsätter att serviceproducenterna möter kraven i servicemodellen och avtalet även på dessa områden i slutet av den här veckan.

FPA följer noggrant upp situationen och för en kontinuerlig dialog med serviceproducenternas ansvarspersoner så att de transporter och ersättningar som stadgats i sjukförsäkringslagen förverkligas på ett korrekt sätt.

Vi informerar nästa gång om situationen tisdag 10.7.