Tiden för pågående fysioterapi och ergoterapi för barn och unga förlängs

Barn och unga som FPA ordnar fysioterapi och ergoterapi för kan fortsätta med den rehabilitering som ges av de nuvarande serviceproducenterna fram till utgången av maj 2019.

De serviceproducenter som tillhandahåller fysioterapi och ergoterapi för barn och unga och som inte godkändes för den avtalsperiod som börjar 1.1.2019 kan fortsätta enligt det nuvarande avtalet med FPA till och med 31.5.2019. Om serviceproducenten fortsätter enligt avtalet, fortsätter klientens fysioterapi och ergoterapi tillsvidare som tidigare och klienten behöver inte göra något åt saken.

FPA skickar ett brev om detta till alla klienter som är under 18 år och som för närvarande får fysioterapi och ergoterapi som ordnas av FPA. Det gäller knappt 7 000 klienter.  Dessutom kontaktar FPA de klienter vars serviceproducent inte har möjlighet att fortsätta enligt avtalet och hjälper dem vid behov att välja en ny serviceproducent.

FPA har beslutat att genomföra en ny upphandling av fysioterapi och ergoterapi för barn och unga. FPA uppskattar att avtalsperioden för de serviceproducenter som godkänns i den nya upphandlingen börjar 1.6.2019.