Tolktjänstens samarbetsnätverk lyssnar på kunderna

I FPA:s nya samarbetsnätverk kan representanter för tolktjänstens kunder lyfta fram angelägna frågor och utvecklingsförslag som gäller tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

Samarbetsnätverket inledde sitt arbete med representanter från 6 kundorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet och FPA den 23 januari.

Nätverket har som mål att upprätthålla en öppen dialog om hur tolktjänsten kan utvecklas utifrån alla kundgruppers behov. På mötena behandlas ett tema i taget för att kundorganisationerna ska hinna förbereda sig genom att samla in respons och utvecklingsförslag från sina medlemmar.

I samarbetsnätverket representerar följande organisationer kunderna: Finlands CP-förbund, Finlandssvenska Teckenspråkiga, Förbundet Utvecklingsstörning, Finlands Dövas Förbund, Föreningen Finlands Dövblinda, Finska Hörselförbundet och Svenska Hörselförbundet.

Nätverket samlas fyra gånger i året och verksamhetsperioden är två år.

De flesta får tolk

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättningen reformerades i början av året. För tillfället har tolktjänsten tillgång till 753 tolkar. Tolktjänsten är uppdelad på 6 regioner.

För de flesta kunder kan tolktjänsten erbjuda tillräckliga tolktjänster, men i vissa regioner och för svenskspråkiga kunder är antalet tolkar ännu otillräckligt.

I januari då tolktjänsten fick in över 10 000 beställningar, kunde tolktjänsten förmedlas till 90 %. Mellan regionerna och olika kundgrupper förekommer vissa skillnader.

På beställning förmedlade tolkar (%) per region och kundgrupp i januari 2018:

  Nyland Västra Mellersta Österbotten Östra Norra Hela Finland
Hörselskadade 96,9 98,3 92,9 98,4 99,1 97 97
Dövblinda 81,9 98,4 89 98,5 98,7 98,3 94,8
Talskadadet 89,6 84 90 80 85,9 91,3 86,4
Alla kundgrupper 93,7 92,5 91,5 95,1 96,4 95,7 93,7