Utbildning inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringspenning för unga – ändringar i studierna på grund av coronavirusepidemin

Om studierna drar ut på tiden på grund av coronavirusepidemin kan giltighetstiden för beslut om rehabilitering, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning för unga förlängas.

FPA beaktar att undantagsförhållandena kan ha påverkat din studieframgång. Om du inte blir klar med studierna våren 2020 som planerat ska du kontakta FPA. Meddela uppgifterna om de studieprestationer som saknas och en plan för hur de ska genomföras. Giltighetstiden för beslut om rehabilitering, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning för unga kan vid behov förlängas.

FPA beaktar vid uppföljningen av studierna att studieprestationerna under våren 2020 kan vara färre än planerat.

Du kan kontakta FPA via e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst eller genom att ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.