Utvidgad läroplikt påverkar rätten till arbetslöshetsförmåner för personer som är under 18 år

I augusti 2021 höjs läropliktsåldern till 18 år. Lagändringen medför ändringar också vad gäller rätten till arbetslöshetsförmåner för personer som är under 18 år.

Läroplikten utvidgas 1.8.2021. Studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de unga som omfattas av den utvidgade läroplikten. Den utvidgade läroplikten innebär att den unga efter grundskolan måste avlägga en examen på andra stadiet vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt. Alternativt kan den unga söka till en så kallad utbildning i övergångsskedet.

Den utvidgade läroplikten gäller unga som går ut grundskolan år 2021 eller senare.

Arbetslöshetsförmåner kan beviljas efter fullgjord läroplikt

Den utvidgade läroplikten påverkar från 1.8.2021 också rätten till arbetslöshetsförmåner för personer som är under 18 år. Hittills har en 17-årig arbetssökande kunnat få arbetslöshetsförmåner. I fortsättningen har en arbetssökande som är under 18 år inte rätt till arbetslöshetsförmåner om han eller hon inte har fullgjort läroplikten.

Läroplikten upphör när personen har avlagt en yrkesinriktad examen eller studentexamen.

En 17-årig arbetssökande har dock rätt till arbetslöshetsförmåner ifall han eller hon har avbrutit fullgörandet av läroplikten på grund av till exempel långvarig sjukdom. 

FPA utreder situationen för 17-åriga förmånstagare

I början av augusti utreder FPA om de 17-åringar som har en arbetslöshetsförmån fortfarande har rätt till förmånen. Om den unga har avlagt en yrkesinriktad examen eller studentexamen, kan han eller hon fortfarande få arbetslöshetsförmåner efter 1.8.2021.

Om den unga inte har fullgjort läroplikten upphör hans eller hennes rätt till arbetslöshetsförmåner 31.7.2021. I så fall lönar det sig för den unga att ta reda på om han eller hon kan få andra FPA-förmåner. En 17-åring kan ansöka om till exempel studiestöd, ifall han eller hon studerar.

Närmare information för kunderna