Var femte studerande som har bostadsbidrag bor i kompisbostad


I och med att studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget har den andel av bidragstagarna som bor i kompisbostad mer än fördubblats. En studerande får i genomsnitt 310 e/mån. i bostadsbidrag.

Studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget 1.8.2017. När lagen ändrades uppskattade FPA att det kommer att komma in cirka 135 000 nya ansökningar om allmänt bostadsbidrag.

För närvarande finns det cirka 129 000 hushåll som får allmänt bostadsbidrag och där antingen den sökande, den sökandes partner eller båda två är studerande. Vid samma tidpunkt i fjol hade 19 900 studerandehushåll allmänt bostadsbidrag. FPA uppskattar att det finns cirka 25 000 studerandehushåll som ännu inte har ansökt om bostadsbidrag.

Bostadsbidraget täcker över hälften av boendeutgifterna


I oktober fick studerande i genomsnitt 310 e/mån. i bostadsbidrag. Före lagändringen var bostadstillägget för studerande högst 202 e/mån. En stor del av de studerande har med andra ord dragit nytta av reformen.

Största delen, dvs. 98 % av studerandehushållen bor på hyra och bostadens storlek är i genomsnitt 39 kvadratmeter. I oktober var den genomsnittliga hyran 512 e/mån. Det innebär att bostadsbidraget täcker cirka 61 % av boendeutgifterna. De studerandes inkomster som inverkar på bostadsbidraget var i genomsnitt 577 e/mån. före eventuellt förvärvsinkomstavdrag.

I början av oktober bodde 9 % av samtliga mottagare av allmänt bostadsbidrag i kompisbostäder. För ett år sedan var andelen 4 %. I och med att studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget har den andel som bor i kompisbostad mer än fördubblats. Av studerandehushållen utgörs 19 % av kompisboenden.

Regeringen planerar en norm för delad bostad i samband med bostadsbidraget. Enligt utkastet till proposition beaktas till exempel i fråga om kompisboende högst 80 % av de maximala boendeutgifterna för hela bostaden. Nedskärningen skulle gälla också personer som bor i ettor som är mindre än 20 kvadratmeter.

Handläggningen går fortfarande snabbt


Allmänt bostadsbidrag kan sökas retroaktivt för sex månader. Ansökan görs smidigt i FPA:s e-tjänst, där man också kan kontrollera hur handläggningen framskrider. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil-ID).

Vecka 39 tog FPA emot totalt 13 000 ansökningar om allmänt bostadsbidrag och avgjorde 10 700 ansökningar. Handläggningstiden var i genomsnitt 8 dagar. I slutet av veckan var 14 200 ansökningar under handläggning.

Närmare information för kunder: