Vi gör uppdateringar som orsakar avbrott i e-tjänsten


FPA utvecklar kontinuerligt sina tjänster på webben. I e-tjänsten, som kräver autentisering, införs några gånger per år nya funktioner och egenskaper. År 2018 är e-tjänsten på grund av uppdateringar tillfälligt ur bruk 10.2, 19.5, 6.10 och 15.12.

I FPA:s e-tjänst kan kunden bland annat ansöka om förmåner, se uppgifter om utbetalningen och handläggningen av sina förmåner samt skicka in bilagor och meddelanden. På e-tjänstens förstasida ser kunden även de senaste besluten samt eventuella påminnelser om bilagor som saknas. Man loggar in på e-tjänsten med bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil-ID).

E-tjänsten kan inte användas medan uppdateringarna görs. Avbrotten varar några timmar. Närmare information om avbrotten och hur länge de varar ges i form av tydliga störningsmeddelanden på www.fpa.fi.

Närmare information för kunder: