FPA konkurrensutsätter gruppterapier inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA konkurrensutsätter gruppterapier inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i alla försäkringsdistrikt. Under upphandlingen fortsätter rehabiliteringen på normalt sätt.

FPA konkurrensutsätter separat gruppterapi för barn och unga och gruppterapi för vuxna. Konkurrensutsättningen gäller följande gruppterapitjänster på finska:

  • vattenterapi
  • fysioterapi
  • musikterapi
  • neuropsykologisk rehabilitering
  • talterapi
  • psykoterapi
  • ergoterapi.

Svenskspråkig gruppterapi upphandlas vid behov som direktupphandling.

Från och med 1.1.2022 genomförs terapitjänsterna i enlighet med de nya avtalen. Om serviceproducenten för en klient byts ut på grund av upphandlingen informerar FPA klienten om detta och ger anvisningar om hur man väljer en ny serviceproducent.

Ytterligare information:

Upphandlingsannonser har publicerats i Hilma (www.hankintailmoitukset.fi) och anbudsmaterial som gäller de tjänster som upphandlas har publicerats i sin helhet i Hanki-tjänsten (www.hanki.fi).