I framtiden kan man allt oftare delta i rehabilitering hemifrån

Rehabilitering som genomförs på distans kommer att ha en mer framträdande roll än tidigare när det gäller rehabiliterings- och anpassningskurser som börjar 2021.

Framöver kommer det att finnas fler alternativ för hur rehabiliteringen kan ordnas. Den kan exempelvis ordnas som distansrehabilitering i klientens vardagsmiljö vid en tidpunkt som passar klienten bäst. Då deltar klienten i distansrehabiliteringen till exempel med en dator via internet.

– Vi vill att våra klienter kan delta i rehabiliteringen på det sätt som passar dem bäst.  Alla har inte möjlighet att resa till rehabilitering på grund av de långa avstånden, svårigheter att röra sig eller exempelvis arbetshinder. En del klienter vill också delta i rehabilitering hemifrån, berättar projektchef Johanna Rouvinen.

Rehabilitering som genomförs på distans erbjuder långvarigt stöd i klientens vardag

FPA har i ett projekt som omfattade sammanlagt 13 olika försök utrett distansrehabiliteringens möjligheter och förutsättningar. I försöken med distansrehabilitering deltog klienter i olika åldrar och med olika sjukdomar. Utifrån resultaten står det klart att distansrehabilitering lämpar sig för många typer av klienter.  För somliga klienter passar den här rehabiliteringen bättre än traditionell rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte.  Med hjälp av distansrehabilitering kan klienten erbjudas långvarigare stöd är vad som är möjligt vid rehabilitering som genomförs enbart vid en rehabiliteringsinrättning.  Distansrehabiliteringen kan också sporra klienten att mellan rehabiliteringsperioderna träna sådant som han eller hon lärt sig under rehabiliteringen.

Distansrehabilitering kombineras med rehabilitering som genomförs vid en rehabiliteringsinrättning

År 2021 inleds rehabiliterings- och anpassningskurser för personer med psykiska störningar och för personer med diabetes eller metabolt syndrom, där rehabilitering som genomförs vid en rehabiliteringsinrättning kombineras med distansrehabilitering.

I samband med planeringen av de tjänster som delvis genomförs som distansrehabilitering har man hört många olika parter: särskilt klienter, serviceproducenter och andra aktörer som redan tillhandahåller distansrehabilitering. FPA har dessutom kartlagt den teknik och de applikationer som redan är i bruk inom hälso- och sjukvården.

– Det finns teknik som är datasäker och lätt att använda, och den erbjuder rehabiliteringen många möjligheter.  Avgörande är hur vi som är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förhåller oss till distansrehabilitering, konstaterar projektchef Johanna Rouvinen.

Merparten av de cirka 400 klienter och drygt 100 yrkesutbildade personer inom rehabilitering som deltog i försöken var nöjda med distansrehabiliteringen och tyckte att distanstekniken var lätt att använda.

FPA annonserar om pågående anbudsförfaranden på adressen www.fpa.fi/upphandling och på annonseringskanalen HILMA (www.hankintailmoitukset.fi/sv).

 

Närmare information: