NUOTTI-coachningen för unga populärare än väntat

Nästan 2 000 unga har redan får hjälp av FPA:s nya rehabiliteringstjänst. NUOTTI-coachning kan sökas muntligt och utan läkarutlåtande.

NUOTTI-coachningen är avsedd för unga personer i åldern 16–29 år som står utanför utbildning och arbetsliv. Avsikten är att den unga ska få hjälp med att organisera sin vardag och planera studier eller arbete.

Den unga får en egen personlig coach, som regelbundet träffar den unga i hans eller hennes egen vardagsmiljö.

Låg tröskel för ansökan

En lagändring som trädde i kraft i början av året gjorde det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering. Med stöd av lagändringen utvecklade FPA utifrån de ungas behov NUOTTI-coachningen, som är en tjänst med låg tröskel. Att så många unga har ansökt om NUOTTI-coachning har varit en positiv överraskning både för dem som arbetar med de unga och för aktörer som tillhandahåller rehabilitering.

I slutet av september hade sammanlagt 1 976 unga personer fått NUOTTI-coachning.

– Det är lätt för de unga att ansöka om coachning eftersom det varken behövs ansökningsblanketter eller läkarutlåtanden i ansökningsskedet utan var och en intervjuas personligen. De unga hänvisas också mer aktivt till FPA-rehabilitering via olika nätverk för unga, exempelvis via Navigatorerna. Vi har även noterat att oroliga föräldrar allt oftare kontaktar FPA för att deras barn ska få hjälp med att klara av olika problemsituationer i livet, berättar Marjaana Pajunen, planerare vid FPA.

Fler coacher behövs

Eftersom antalet klienter har varit större än väntat behövs det nu fler NUOTTI-coacher. FPA genomför i slutet av året en upphandling för att utöka antalet coacher. Lämplig som NUOTTI-coach är exempelvis en person som är utbildad inom det pedagogiska området eller social- och hälsoområdet och som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och unga vuxna.

Läs mer