Psykoterapicentret Vastaamo har även producerat rehabilitering som stöds av FPA

Psykoterapicentret Vastaamo är en av FPA:s serviceproducenter och har fr.o.m. 2011 genomfört rehabiliterande psykoterapi och fr.o.m. 2015 krävande medicinsk rehabilitering som stöds av FPA. Dataintrånget har inte riktat sig mot FPA:s eller Kanta-tjänsternas system.

Dataintrånget i Vastaamos kunduppgifter skedde i november 2018. Vastaamo säger isitt pressmeddelande att enskilda kunduppgifter möjligen har granskats eller kopierats ända fram till slutet av mars 2019.

FPA har under perioden 1.1.2015–31.3.2019 haft 32 serviceavtal gällande krävande medicinsk rehabilitering med Vastaamo. Under perioden fick ca 160 klienter krävande medicinsk rehabilitering.

FPA ersätter också rehabiliterande psykoterapi för klienter. Under perioden 1.9.2011–31.3.2019 har Vastaamo haft ca 5 000 klienter som fått rehabiliterande psykoterapi som ersatts av FPA. Gällande rehabiliterande psykoterapi har FPA inga avtal med serviceproducenter. Rehabiliterande psykoterapi kan ges av terapeuter, vilkas behörighet har fastställts av FPA och vilkas uppgifter har registrerats i FPA:s register över serviceproducenter.

– Det är allvarligt att personuppgifter från vår serviceproducent kan ha läckt ut till utomstående, säger förmånschef Tuula Ahlgren vid FPA:s rehabiliteringsgrupp.

FPA har bett Vastaamo reda ut om uppgifter om FPA:s klienter har läckt ut i samband med dataintrånget. FPA har också kontaktat Dataombudsmannens byrå gällande fallet.

Under 2019 fick ca 50 000 klienter rehabiliterande psykoterapi som ordnades av FPA.

Pressmeddelandet har uppdaterats 28.10. Antalet klienter som vid tidpunkten för dataintrånget fick rehabilitering som stöddes av FPA har uppdaterats.

Närmare information för kunder