Rehabiliteringsklienter kan undantagsvis inkvarteras i enkelrum

Undantagsarrangemanget gäller alla rehabiliteringstjänster som inkluderar inkvartering eller möjlighet till inkvartering.

I samband med rehabilitering som ordnas av FPA inkvarteras klienterna i allmänhet i dubbelrum. På grund av coronavirusepidemin kan klienterna emellertid undantagsvis inkvarteras i enkelrum om serviceproducenten har möjlighet till det och det behövs på grund av virusläget.

Klienterna kan kontakta serviceproducenten på förhand och höra sig för om det är möjligt att få inkvartering i enkelrum.

FPA betalar ersättning till serviceproducenten för tilläggskostnader som föranleds av inkvartering i enkelrum. Familjen, partnern, en anhörig eller närstående övernattar i allmänhet i samma rum som klienten och då medför inkvarteringen inga tilläggskostnader.

Det här undantagsförfarandet tillämpas 1.6–31.8.2020. FPA meddelar om tiden med möjlighet till inkvartering i enkelrum förlängs.