Serviceproducenter har valts för att tillhandahålla individuell terapi i södra och östra försäkringsdistriktet

FPA har för en ny avtalsperiod valt serviceproducenter för individuell fysioterapi och vattenterapi i södra försäkringsdistriktet och för individuell fysioterapi i östra servicedistriktet. För en del kunder kan det här innebära att serviceproducenten byts ut.

Hösten 2019 konkurrensutsatte FPA på nytt följande rehabiliteringstjänster på finska och svenska inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering:

  • Södra försäkringsdistriktet: individuell vattenterapi och individuell fysioterapi separat på finska och svenska
  • Östra försäkringsdistriktet: individuell fysioterapi på finska

Från och med 1.5.2020 genomförs terapitjänsterna i enlighet med de nya avtalen. Kunden kan höra sig för med sin nuvarande serviceproducent huruvida serviceproducentens avtal med FPA fortsätter. Om avtalet fortsätter, fortsätter kundens terapi på normalt sätt i enlighet med rehabiliteringsbeslutet.

FPA kontaktar alla de kunder som anlitar en serviceproducent vars avtal med FPA upphör och hjälper dem vid behov att välja en ny serviceproducent. Kunden kan också be sin nuvarande serviceproducent om råd gällande valet av ny serviceproducent.

Den nya konkurrensutsättningen gjordes på grund av beslut av marknadsdomstolen.

Konkurrensutsättningen omfattade inte gruppterapi och inte heller fysioterapi för barn och unga.

Konkurrensutsättningen gällde inte FPA:s övriga försäkringsdistrikt och omfattade inte andra terapier.

Närmare information:

Servicenumret för rehabiliteringsärenden, tfn 020 692 225. Om du har frågor kan du också skicka ett meddelande i e-tjänsten på adressen fpa.fi/etjanst.