Enklare ansökan till yrkesinriktad KIILA-rehabilitering för år 2020

KIILA-rehabiliteringarna för år 2020 förändras. Syftet med förändringarna som gäller KIILA-rehabiliteringen är att göra ansökningsprocessen tydligare och smidigare.

 Från och med år 2020 kommer det att finnas två former av KIILA-rehabilitering: individuell rehabilitering (grupp som utgörs av enskilda arbetstagare) och kurser (ansökningarna görs av arbetsgivare, företagshälsovården, förbund och föreningar).

Arbetsgivare kan börja ansöka om kurser för år 2020 i mitten av november.

De viktigaste förändringarna är att rehabiliteringen kan genomföras i mindre grupper än tidigare, att förfarandet med ett första urval som gjorts av företagshälsovården slopas. Producenterna av rehabiliteringstjänster ordnar i fortsättningen både den individuella rehabiliteringen i grupp och de KIILA-kurser som arbetsgivare vill ordna för sina anställda. KIILA-rehabiliteringen ska ändå fortfarande sökas från FPA.

Det går fortfarande att ansöka om KIILA-rehabiliteringar som inleds under innevarande år.  Förändringarna inverkar inte på dem.

Suomi.fi-fullmaktskoder ersätter Katso-koder

Arbetsgivare ansöker alltid om KIILA-kurser via en särskild e-tjänst.

I fortsättningen behöver organisationer Suomi.fi-fullmakter i stället för Katso-koder för att sköta ärenden på nätet, och på hösten publiceras nya fullmaktskoder för KIILA-rehabiliteringen. Senare i år tas Suomi.fi-identifieringen i bruk i e-tjänsten för ansökan om KIILA-kurser (tidpunkten har senarelagts från oktober, som nämnts tidigare. Uppgiften korrigerad 30.8.19).

Samtidigt uppdateras ansökningsblanketten för KIILA-rehabilitering för arbetstagare.

De fullmaktskoder som behövs när arbetsgivare, förbund och föreningar ansöker om KIILA-kurser publiceras på fpa.fi-sidan om KIILA-e-tjänsten. Information om koderna kommer också att finnas i nyhetsbrevet Työnantajainfo.

Webbseminarium i oktober

I oktober ordnas två informationstillfällen om förändringarna:

  • En Skype-utbildning för serviceproducenter angående förändringarna i KIILA-rehabiliteringen kommer att ordnas 15.10 och
  • ett webbseminarium för arbetsgivare och företagshälsovården ordnas 29.10.

Mera information om dessa kommer bl.a. att ges på FPA:s webbplats under avsnittet Aktuellt och i nyhetsbreven Työnantajainfo och Terveysinfo som kan beställas till e-posten på adressen kela.fi/uutiskirjeet. I Työnantajainfo ingår länkar på svenska.

Läs mer