FPA kan driva in skulder ur skatteåterbäring – i år betalas skatteåterbäringarna ut tidigare

År 2019 får de flesta skatteåterbäring redan i augusti. FPA kan driva in en skuld genom utmätning av kundens skatteåterbäring ifall kunden inte har kommit överens om en betalningsplan för skulden eller inte har följt den överenskomna betalningstidtabellen.

Skulder som uppstått till följd av återkrav av förmåner, studielån som är föremål för indrivning hos FPA samt underhållsbidragsskulder kan drivas in genom utmätning.

År 2019 ändras betalningsdagarna för skatteåterbäring, vilket även inverkar på indrivningen. Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december. De flesta får sin skatteåterbäring i augusti.

FPA kan be utsökningsmyndigheten utmäta skatteåterbäringen ifall kunden inte har kommit överens med FPA om betalning av skulden, eller inte har följt den avbetalningsplan som han eller hon gjort upp med FPA. Skatteåterbäring utmäts inte hos kunder som har betalat studielånet eller den förmån som återkrävs enligt avbetalningsplanen. Däremot utmäts skatteåterbäring hos kunder som betalar underhållsbidragsskuld genom delbetalningar.

FPA skickar inga separata meddelanden eller betalningsuppmaningar till kunden. Innan skatteåterbäringen utmäts skickar utsökningsmyndigheten emellertid ett meddelande om att ärendet har inletts och en betalningsuppmaning. Om kunden efter att ha fått en betalningsuppmaning gällande återkrav av förmåner eller studielån betalar hela skulden, utmäts inte skatteåterbäringen och ingen anteckning görs i utsökningsregisterintyget.

Indrivning är en lagstadgad skyldighet för FPA. I slutet av år 2018 hade FPA cirka 119 miljoner euro i felaktigt utbetalda förmåner, cirka 116 miljoner i studielån och 186 miljoner euro i underhållsbidragsskulder att driva in.

Närmare information för kunderna