FPA konkurrensutsätter individuella terapitjänster på nytt i södra och östra försäkringsdistriktet 

FPA inleder i höst beredningen av nya anbudsförfaranden gällande vatten-, fysio- och ergoterapi i södra försäkringsdistriktet och gällande fysio- och ergoterapi i östra försäkringsdistriktet. Den nya upphandlingen görs på grund av ett beslut av marknadsdomstolen.

FPA konkurrensutsatte individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering våren 2018.

Marknadsdomstolen upphävde följande upphandlingsbeslut gällande individuell terapi:

  • södra försäkringsdistriktet: vattenterapi, fysioterapi och ergoterapi
  • östra försäkringsdistriktet: fysioterapi och ergoterapi

De nuvarande serviceproducenternas avtal gäller tills avtalsperioderna för de tjänster som omfattas av de nya anbudsförfarandena börjar. Medan anbudsförfarandena pågår fortsätter klienternas rehabilitering i enlighet med de gällande rehabiliteringsbesluten.

Om serviceproducenten för en klient byts ut på grund av den nya upphandlingen informerar FPA klienten om detta och ger instruktioner om hur man väljer serviceproducent.