Klienternas rehabilitering fortsätter på normalt sätt medan upphandlingen av terapitjänster pågår i södra och östra försäkringsdistriktet

Under hösten genomför FPA upphandling av individuell fysioterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering; i södra försäkringsdistriktet av vattenterapi och fysioterapi och i östra försäkringsdistriktet av fysioterapi. Avtalen om gruppterapi fortsätter att gälla som tidigare. Under upphandlingen fortsätter rehabiliteringen på normalt sätt .

Från och med 1.5.2020 genomförs terapitjänsterna i enlighet med de nya avtalen. Om serviceproducenten för en klient byts ut på grund av upphandlingen informerar FPA klienten om detta och ger anvisningar om hur man väljer en ny serviceproducent.

Hösten 2019 börjar man också bereda anbudsförfarandet gällande individuell ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet. Den egentliga upphandlingen genomförs senare.

De nya upphandlingarna genomförs på grund av marknadsdomstolens beslut. De nuvarande serviceproducenternas avtal gäller tills de tjänster som omfattas av de nya anbudsförfarandena börjar genomföras.

De nya anbudsförfarandena inverkar inte på vatten-, fysio- och ergoterapitjänsterna i de övriga försäkringsdistrikten.