Rehabilitering med låg tröskel för unga presenteras i guiden Mitt i allt

Guiden Mitt i allt 2019 finns att få på alla FPA:s serviceställen och bland annat på bibliotek, apotek och i R-kiosker.

Guiden Mitt i allt innehåller kortfattad information om FPA:s förmåner och tjänster. I årets guide kan man läsa om en kunds erfarenheter av att använda FPA-taxi och om hur det är att komma som flykting till Finland. I guiden presenteras också den nya NUOTTI-coachningen, vars syfte är att hjälpa unga som behöver stöd med livshanteringen att planera sin framtid och att söka sig ut i arbetslivet eller börja studera.

NUOTTI-coachning kan sökas av personer i åldern 16–29 år som inte har en studie- eller arbetsplats på grund av nedsatt funktionsförmåga eller vars studier inte framskrider. Det är enkelt att ansöka om coachning: det räcker att man ringer FPA. Det krävs inte att man har en diagnos som påverkar arbetsförmågan. Något läkarintyg eller någon skriftlig ansökan behövs inte heller.

Sonja Ahola har deltagit i NUOTTI-coachning och berättar i en intervju i guiden Mitt i allt hur en svår depression har försvårat hennes studier och arbete. Sonja berömmer coachningen:

– Den har helt klart förbättrat mitt allmänna välbefinnande. Jag känner mig starkare och orkar bättre.

Kundberättelser och tips om hur man sköter sina FPA-ärenden

Guiden Mitt i allt riktar sig särskilt till kunder som inte aktivt söker information på nätet. I guiden kan man ta del av personliga kundberättelser och få tips om hur man sköter sina FPA-ärenden. Där anges också tydligt utbetalningsdatumen för FPA-pensioner, FPA:s servicenummer samt beställningsnumren för FPA-taxi.

Kunderna kan hämta guiden på vilket FPA-serviceställe som helst. FPA har också skickat ut exemplar av guiden till bland annat hälsovårdsstationer, socialbyråer, R-kiosker, apotek, bibliotek och TE-tjänster.

FPA:s samarbetspartner kan beställa guiden avgiftsfritt t.ex. i buntar om 20 eller 50 exemplar på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Taltidningen Mitt i allt kan beställas från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf: kansliet@fss.fi. ​

Närmare information för kunder