Anbudsförfarandet för produkter till den nya moderskapsförpackningen har börjat

FPA har inlett ett anbudsförfarande för produkter till moderskapsförpackningen för 2021. I anbudsförfarandet betonas ansvarsfullhet och kvalitet.

Produkterna i FPA:s moderskapsförpackning konkurrensutsätts årligen. Anbudsförfrågan för moderskapsförpackningen 2021 finns i annonseringskanalen för de offentliga upphandlingarna, Hilma. Anbud kan lämnas in till och med 5.2.2020. Produkter för cirka 28 000 moderskapsförpackningar upphandlas.

FPA betonar kvalitet vid upphandlingen av produkterna. Vid poängsättningen viktas kvaliteten till 70 % och priset till 30 %. Vid upphandlingen av produkter till moderskapsförpackningen för 2021 beaktas ansvarsfullhet mer än tidigare.

– Moderskapsförpackningen lever hela tiden och den blir aldrig färdig. Vi fortsätter att utveckla förpackningen med tanke på ansvarsfullhet även i framtiden, berättar förmånschef Johanna Aholainen.

FPA har utvecklat moderskapsförpackningen med hänsyn till ansvarsaspekter och hört utomstående experter. I år är ekologisk bomull ett nytt kvalitetskriterium och produkter tillverkade av återvunnet material ett nytt inslag i upphandlingen.

– Huruvida återvunnen bomull kommer att ingå i förpackningen beror naturligtvis på om vi får anbud som innehåller kvalitativa produkter som uppfyller alla kriterier, säger Aholainen.

Alla varuleverantörer ombes lämna in särskilda utredningar ifall produktionslandet för produkten med tanke på socialt ansvar har klassificerats som riskland.

Arbetet med att utveckla moderskapsförpackningen är en del av helheten i FPA:s arbete för ökad ansvarsfullhet. 

– FPA är nationellt sett en betydelsefull aktör och vår verksamhet avspeglar sig på hela samhället. Därför beaktar vi hållbar utveckling i all vår verksamhet, säger Siina Lepola-Lång, sakkunnig inom ansvarsfullhet.

Frågor om anbudsförfrågan för produkter till moderskapsförpackningen ska ställas via anbudstjänsten Hanki på det sätt som anges i anbudsförfrågan. FPA:s sakkunniga kan tyvärr inte svara på frågor om anbudsförfrågan som skickas direkt till dem.