Ändringar fr.o.m. 1.7.2018 som gäller de taxiresor FPA ersätter

Telefonnumren för beställning av taxiresor ändras 1.7.2018 och  den förhöjda självrisken för taxiresor slopas. Med hjälp av våra informationsmaterial om taxiersättningar kan vårdenheten informera om ändringarna för sina klienter.

För att taxiresan ska ersättas av FPA ska den beställas via en beställningscentral som har ingått direktersättningsavtal med FPA. Kunden får reseersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen endast om resan har beställts via en sådan här beställningscentral. För de här resorna betalar kunden en självrisk som är maximalt 25 euro för en enkelresa.

Den förhöjda självrisken slopas

Den förhöjda självrisken för taxiresor slopas. Kunden kan få ersättning för taxiresan endast om resan har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal om direktersättning med FPA.

För returresan behövs inget SV 67r-intyg

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården behöver inte längre skriva ut ett intyg för reseersättningar (SV 67r) om han eller hon beställer en enstaka taxiresa åt kunden på basis av kundens hälsotillstånd. Beställningssamtalet motsvarar SV 67r-intyget och i samband med att hälso- och sjukvården beställer resan reder man ut vilket slags färdmedel kunden behöver.

Om det inte på medicinsk grund är motiverat att en resa som ersätts av FPA görs med taxi, kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inte beställa en taxi via beställningscentralen på basis av kundens hälsotillstånd.

Långvarigt reseintyg SV 67r

Den offentliga hälso- och sjukvården kan på basis av kundens hälsotillstånd skriva ett långvarigt intyg för användning av taxi när det inte finns förändringar att vänta i kundens hälsotillstånd. Kunden ska lämna in det långvariga intyget över användning av taxi till FPA:s serviceställe.

Taxiresor ersätts också då det inte finns allmänna trafikförbindelser att tillgå och om restiden skulle bli oskäligt lång. I dessa fall ersätts den del av taxiresan som inte kunde göras genom att anlita allmänna färdmedel. Även en sådan här resa måste beställas via ett regionalt beställningsnummer.

Följeslagares resor

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer om kunden på grund av sitt hälsotillstånd behöver en följeslagare. Bedömningen görs skriftligen på SV 67r-intyget eller muntligen i samband med att den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården beställer en taxi åt kunden via en beställningscentral som har ingått avtal om direktersättning med FPA.

I allmänhet åker följeslagaren från samma adress som kunden. Följeslagaren kan också stiga på under resans gång om det inte medför tilläggskostnader. Om följeslagaren stiger på senare än kunden ska detta meddelas vid beställningssamtalet.

Vanligen kan kunderna ha med sig endast en följeslagare på direktersatta resor.  I vissa särskilda fall kan kunden ha två följeslagare (t.ex. svårt sjuka barns föräldrar).

Samordning av resor

Taxiresorna beställs centraliserat så att serviceproducenten kan samordna resorna för kunder som ska åt samma håll och vid samma tidpunkt.

Om kunden inte kan resa tillsammans med andra ska han eller hon visa upp ett SV 67r-intyg från hälso- och sjukvården där rätten att resa ensam framgår. 

Begäran om taxi från hemkommunen

Det är inte längre möjligt att begära att en taxibil från kundens hemkommun skjutsar kunden hem från sjukhuset.

Ta i bruk informationsmaterialen om taxiersättningar

För varje område finns snabbguiden Så här beställer du taxi och planschen. Planschen och snabbguiden finns att skriva ut på webben på www.fpa.fi/reseersattningar.

 

Närmare Information:

De nya beställningsnumren för kunder fr.o.m. 1.7.2018

Snabbguiden Så här beställer du taxi (Pdf)

Planschen(Pdf)

När och hur ersätter FPA taxiresor? (Elämässä.fi)