Avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar på fpa.fi har omarbetats

Avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar på webbsidorna för samarbetspartner på fpa.fi har omarbetats. I fortsättningen finns det innehåll som är avsett för apoteken i avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar, och det separata avsnittet Apotek har utgått. Också sjukförsäkringsanvisningarna för apotek (SF-anvisningarna) har omarbetats.

På de omarbetade sidorna finns information för apotek och läkare om läkemedel och läkemedelsersättningar.

I och med omarbetningen finns det innehåll som är avsett för apoteken i fortsättningen i avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar, och det separata avsnittet Apotek har utgått.

I det omarbetade avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar finns till exempel

  • de omarbetade SF-anvisningarna för apotek
  • grunderna för beviljande av ersättningsrätt och receptanteckningar
  • anvisningar för läkare om läkemedelsersättningar och om förskrivning av läkemedel
  • apoteksmeddelanden och meddelanden om läkemedelsersättning
  • handläggningsanvisningarna gällande grundläggande utkomststöd för apoteken.

Också sjukförsäkringsanvisningarna för apotek har omarbetats

Sjukförsäkringsanvisningarna för apotek (SF-anvisningarna) har fått en ny struktur och en utformning som gör dem lättare att läsa, vilket gör att de betjänar användarna bättre. Det egentliga innehållet, dvs. anvisningarna om villkoren för att få ersättning enligt sjukförsäkringslagen, har inte ändrats. Utöver som webbsidor finns SF-anvisningarna också i fortsättningen som pdf-fil.

Läs mer