Regionförvaltningsverkens beslut om stängning av lokaler påverkar inte FPA-rehabiliteringen

FPA har kontrollerat med regionförvaltningsverken att stängda lokaler fortfarande kan användas vid tillhandahållande av lagstadgade tjänster.

Med stöd av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar har regionförvaltningsverken bestämt att utrymmen som används för idrotts-, motions- nöjes- och rekreationsverksamhet ska stängas inom de områden där incidensen av nya coronavirusfall är hög.

Begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte genomförande av rehabilitering. Serviceproducenterna ska ändå beakta och följa bestämmelserna om säkerhetsavstånd och hygien i lagen om smittsamma sjukdomar.

FPA har kontrollerat med regionförvaltningsverken att stängda lokaler fortfarande kan användas vid tillhandahållande av lagstadgade tjänster. Vid FPA-rehabilitering handlar det alltid om lagstadgade tjänster, vilket betyder att FPA-rehabilitering fortsättningsvis kan tillhandahållas i sådana lokaler som omfattas av det beslut om stängning som fattats med stöd av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer: