Brevposten från FPA kan bli försenad

Ett skrivaravbrott kan förorsaka förseningar i utsändningen av brev i slutet av oktober. Att brevposten blir försenad påverkar inte utbetalningarna.

De skrivare som FPA använder för att skriva på upp till 80 000 brev per dag kommer att bytas ut. Det blir därför ett två dagars avbrott i utskrivningen och en del av de brev som skickas ut till kunderna kommer att bli försenade.

Även om det kan dröja innan breven kommer fram per post betalar FPA in förmånsbeloppen på kundernas konton och betalningsförbindelserna till apoteken normalt. Om man vill kontrollera ett förmånsbeslut kan man göra det i e-tjänsten. Där syns besluten strax efter att de fattats.

Skrivarna beräknas vara ur bruk 28–29.10. FPA förbereder sig på att jobba in förseningen under veckoslutet för att säkerställa en god kundservice. Om det uppstår oförutsedda förseningar i adressutskrivningen ger FPA kunderna närmare information och anvisningar.

Största delen av FPA-ärendena kan skötas i e-tjänsten.

Närmare information för kunder