Byt till Suomi.fi-identifikation och -fullmakter när du förmedlar redovisningsuppgifter

Användningen av Katso-identifiering i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter upphör 28.2.2020. Efter det ska endast Suomi.fi-identifikation användas. Skaffa verktyg för stark autentisering så fort som möjligt så att du kan använda tjänsten också i fortsättningen.

Från början av maj 2020 kan man inte längre logga in i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter med Katso-koder. Det kommer att krävas stark personlig autentisering för att logga in, till exempel bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter används av sådana serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården som skickar redovisningsfiler till FPA elektroniskt. Den som utifrån registeruppgifterna har rätt att uträtta ärenden för ett företag kan skicka redovisningsuppgifter utan fullmakter, till exempel om man arbetar som självständig yrkesutövare.

Från och med 1.3.2020:

  • Det går inte längre att logga in i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter med en Katso-kod.
  • Användaren måste logga in i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter med bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Vad är skillnaden mellan bankkoder, mobil-ID och certifikatkort?

Bankkoder får man när man ingår ett avtal med en bank. Bankkoderna ska vara personliga om man avser att använda dem för inloggning i e-tjänster.

Mobil-ID är en kod som finns på telefonens SIM-kort. Läs mer om mobil-ID på mobiilivarmenne.fi.

Ett certifikatkort kan vara ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Befolkningsregistercentralen. Läs mer om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens webbplats: För organisationer och samfund.

Tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter kräver i fortsättningen Suomi.fi-identifikation

Användningen av Katso-roller och Katso-fullmakter upphör 1.3.2020 i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter. Användarna ska i fortsättningen administrera fullmakter med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter på adressen suomi.fi.

Vem kan redan använda Suomi.fi-fullmakter?

Suomi.fi-fullmakter kan redan användas av företag och privata näringsidkare:

  • affärsidkare och yrkesutövare (firmanamn)
  • jord- och skogsbruksidkare
  • verkställande direktörer och ensamma firmatecknare för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag
  • Närmare information om fullmakter för företag och organisationer finns under Anvisningar och stöd på suomi.fi.

Ytterligare information: