De nya restriktionerna och rekommendationerna på grund av coronaepidemin – konsekvenser för genomförandet av FPA-rehabilitering

Finlands regering och regionförvaltningsverket har meddelat nya restriktioner och rekommendationer som gäller coronasituationen. Det här kan ha konsekvenser för genomförandet av FPA-rehabilitering.

De nya riktlinjerna gäller bland annat restaurangernas öppettider och stängning av lokaler som är avsedda för näringsverksamhet och annan verksamhet. Nu är både nationella och regionala restriktioner och rekommendationer i kraft. De regionala restriktionerna och rekommendationerna är beroende av vilken spridningsfas som råder i ett visst område.

FPA ber serviceproducenterna hålla sig underrättade om och följa myndigheternas anvisningar gällande coronaläget och beakta dem då rehabiliteringstjänster tillhandahålls.

Serviceproducenterna kan kontakta coronainformationen hos regionförvaltningsverken för att få noggrannare anvisningar.

Närmare information t.ex.: här:

Begränsningar under coronavirusepidemin (valtioneuvosto.fi) – Statsrådet
Vanliga frågor om coronaviruset (avi.fi) – Regionförvaltningsverket
Coronainfo (avi.fi) – Regionförvaltningsverket

Om omständigheterna gör att det inte är möjligt att genomföra rehabiliteringen ska serviceproducenten ge information om avbrottet

 • till FPA (frånsett terapier, se närmare senare i texten)
 • till klienterna
 • på sin webbplats.

Serviceproducenten ska komma överens med klienten om en ny tidpunkt för den avbrutna eller framflyttade rehabiliteringen. Om det inte går att genomföra rehabiliteringen medan rehabiliteringsbeslutet gäller ska serviceproducenten följa FPA:s anvisningar:

Serviceproducenten ska följa aktualitetsmeddelandena för serviceproducenter och vanliga frågor om coronavirusläget på sidorna för serviceproducenter inom rehabiliteringen.

Serviceproducenterna ska meddela tillfälliga avbrott i verksamheten till FPA i fråga om följande rehabiliteringstjänster:

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inkl. Taito- och OPI-kurser)

 • Multiprofessionell individuell rehabilitering
 • Familjerehabilitering (LAKU)
 • Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)
 • Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
 • KIILA-rehabilitering
 • Nuotti-coachning
 • Rehabiliteringen Min egen väg
 • Utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningar

Om produktionen av rehabiliteringstjänster avbryts tillfälligt ska serviceproducenten skicka ett meddelande per e-post till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi och ange följande:

 • vilka tjänster som fortsätter om en del av tjänsterna avbryts och en del fortsätter
 • för vilken tid tjänsterna avbryts
 • sina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) under tiden för avbrottet. Serviceproducenten kan uppge olika kontaktuppgifter för
  • ärenden som gäller avtalet
  • ärenden som gäller rehabiliteringsklienters beslut.

Om serviceproducenten avbryter genomförandet av en kurstjänst tillfälligt ska den flytta kursperioderna i rehabiliteringskurssystem på extranätet till en senare tidpunkt. Närmare information om framflyttande av kurser finns i en tidigare publicerad anvisning:

Serviceproducenter som tillhandahåller terapi behöver inte informera om avbrott i rehabiliteringen

De serviceproducenter som tillhandahåller terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi eller neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning behöver inte informera FPA om att rehabiliteringstjänsterna tillfälligt avbryts. Serviceproducenterna ska dock informera sina klienter om tillfälliga avbrott i rehabiliteringstjänsterna.

Multiprofessionella rehabiliteringstjänster kan tillfälligt flyttas till ett annat verksamhetsställe på grund av de åtstramade coronarestriktioner som införts i mars 2021 

Serviceproducenterna kan höra sig för per e-post om möjligheterna att tillfälligt flytta multiprofessionella rehabiliteringstjänster till ett annat verksamhetsställe om det inte är möjligt att tillhandahålla tjänsterna vid det ursprungliga verksamhetsstället på grund av de åtstramade coronarestriktionerna i mars 2021.

Anvisningen gäller följande multiprofessionella rehabiliteringstjänster:

 • Rehabiliterings- och anpassningskurser (inkl. Taito- och OPI-kurser)
 • Multiprofessionell individuell rehabilitering
 • Familjerehabilitering (LAKU)
 • Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)
 • Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
 • KIILA-rehabilitering
 • Nuotti-coachning
 • Rehabiliteringen Min egen väg
 • Utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningar

För att det ska vara möjligt att tillfälligt flytta en rehabiliteringstjänst till ett annat verksamhetsställe måste följande villkor uppfyllas vid det verksamhetsställe, där tjänsterna tillfälligt tillhandahålls:

 • Verksamhetsstället ligger i samma upphandlingsområde som det ursprungliga verksamhetsstället.
 • Verksamhetsställets läge är sådant att klienternas rehabiliteringsresa inte förlängs oskäligt mycket.
 • Verksamhetsstället motsvarar kraven i servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten, inkl. de tillstånd som behövs för rehabiliteringstjänsterna i fråga.

Serviceproducenten ska därtill observera att

 • serviceproducenten ska berätta för klienterna att rehabiliteringstjänsterna tillfälligt tillhandahålls på ett annat ställe. Om en klient inte vill att platsen för rehabiliteringen byts kan klientens rehabilitering flyttas fram och genomföras senare.
 • FPA uppdaterar inte uppgifterna om verksamhetsställe i besluten om rehabilitering för de klienter som tillfälligt får rehabilitering vid ett annat verksamhetsställe och FPA registrerar inte heller det nya verksamhetsstället i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurs eller tjänsten för sökning av serviceproducent.
 • Serviceproducenten ska i klientens handlingar och i rehabiliteringsrapporten anteckna vid vilket verksamhetsställe rehabiliteringen har genomförts samt orsaken till den tillfälliga flyttningen.
 • Serviceproducenten ska i klientens deltagarintyg tydligt anteckna på vilken adress rehabiliteringen genomfördes, så att det är möjligt för klienten att ansöka om reseersättningar till rätt verksamhetsställe.
 • Serviceproducenten ska fakturera och FPA betalar ersättning för rehabiliteringen enligt priserna i prisbilagan till avtalet gällande det ursprungliga verksamhetsstället.

Eventuella frågor kan skickas till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. I meddelandet ska anges

 • vilket verksamhetsställes rehabiliteringstjänster som tillfälligt flyttar till ett annat verksamhetsställe
 • till vilket verksamhetsställe rehabiliteringstjänsterna tillfälligt flyttar och om villkoren uppfylls gällande det andra verksamhetsstället (samma upphandlingsområde och kraven i servicebeskrivningen)
 • vilka rehabiliteringstjänster som flyttar och tillfälligt tillhandahålls vid ett annat verksamhetsställe
 • för vilken tid rehabiliteringstjänsterna flyttar och tillhandahålls vid ett annat verksamhetsställe.