De nya serviceproducenterna inom fysioterapi och ergoterapi för barn och unga har valts

FPA har konkurrensutsatt producenterna av den fysioterapi och ergoterapi för barn och unga som ordnas inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. De nya avtalen träder i kraft 1.6.2019 och gäller till och med 31.12.2020.

Enligt de nya avtalen kan serviceproducenten ge fysioterapi och ergoterapi för barn och unga endast till rehabiliteringsklienter under 18 år.

Avtalsperioden för de terapitjänster som FPA konkurrensutsatte våren 2018 började 1.11.2018. Enligt de avtal som då ingicks kan serviceproducenten tillhandahålla terapitjänster för klienter inom krävande medicinsk rehabilitering oberoende av klientens ålder.

I början av maj kommer FPA att ge anvisningar om tillämpning av avtalen till de serviceproducenter som har godkänts för den avtalsperiod som börjat 1.11.2018 och för den avtalsperiod som börjar 1.6.2019.

De direktupphandlingsavtal enligt vilka serviceproducenterna sedan 1.1.2019 har tillhandahållit fysioterapi och ergoterapi för rehabiliteringsklienter under 18 år upphör att gälla 31.5.2019. De serviceproducenter som har fått ett avtal kan fortsätta att tillhandahålla terapi enligt klientens rehabiliteringsbeslut, även om klienten har fyllt 18 år.

FPA kommer att hjälpa de klienter vars serviceproducent byts ut 1.6.2019 med valet av ny serviceproducent.

Det här meddelandet är avsett för serviceproducenterna. Separata meddelanden har publicerats för klienterna och för medierna.

Förteckningar över de valda serviceproducenterna enligt terapislag och enligt försäkringsdistrikt finns på FPA:s webbplats.