Distributionen av betalningsförbindelser under coronaepidemin

Om en kund med utkomststöd är försatt i karantän på grund av coronaepidemin eller har insjuknat och brådskande behöver en betalningsförbindelse för livsmedel kan en annan person hämta betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe.

FPA betalar alltid i första hand utkomststödet i pengar till kundens konto. I brådskande situationer, där kunden inte kan vänta på gireringen, kan en del av utkomststödet beviljas i form av en betalningsförbindelse t.ex. till en matbutik.

Om FPA tillsammans med kunden bedömer att behovet av utkomststöd är brådskande kan man komma överens om att kunden hämtar betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe under tjänstetid. Alternativt kan FPA skicka betalningsförbindelsen till en servicepunkt som är gemensam för flera olika myndigheter eller till ett serviceställe inom kommunens socialservice, om man kommit överens om detta med kommunen.

Om kunden är försatt i karantän kan en annan person hämta betalningsförbindelsen

Om kunden brådskande behöver en betalningsförbindelse för livsmedel, men är försatt i karantän på grund av coronaepidemin eller har insjuknat, kan en annan person hämta betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe. Om en annan person handlar i matbutiken för kundens räkning antecknas den personens namn i betalningsförbindelsen som har rätt att använda den. I den här undantagssituationen krävs ingen separat fullmakt.

Om det inte är möjligt att hämta betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe eller på en servicepunkt kan FPA i ett enskilt fall kontakta matbutiken för att utreda om det är möjligt att leverera betalningsförbindelsen dit som skyddad e-post, förutsatt att kunden samtycker till detta.

Om kunden inte kan vänta på att stödet betalas in på kontot och ingen annan kan hämta betalningsförbindelsen och handla för kundens räkning, avgör FPA i samråd med kunden och kommunen hur man ska gå till väga.

Apoteken får uppgift om en betalningsförbindelse elektroniskt

När en kund beviljas utkomststöd får han eller hon automatiskt en betalningsförbindelse för receptbelagda läkemedel. Betalningsförbindelsen för recept skickas elektroniskt från FPA direkt till apoteket.

De elektroniska betalningsförbindelserna för apotek förmedlas till apoteken normalt också under coronaepidemin. Om kunden inte själv kan ta sig till apoteket kan en anhörig eller en annan person ta ut kundens läkemedel genom att visa kundens FPA-kort på apoteket. Om den anhöriga eller andra personen inte har kunnat få kundens FPA-kort kan kunden ge en fullmakt via Suomi.fi för skötsel av apoteksärenden.

Närmare information