Förnyelsen av FPA:s tidsbokningssystem skjuts upp – ansök om Suomi.fi-fullmakt nu

Förnyelsen av FPA:s nya tidsbokningssystem skjuts upp till hösten. FPA:s samarbetspartner kan också i fortsättningen boka tid för sina kunders räkning, men då krävs det identifiering i systemet. Samarbetspartnern kan ansöka om den nya Suomi.fi-fullmakten redan nu.

Det blir allt vanligare att FPA:s kunder i förväg bokar tid för att sköta sina ärenden, särskilt om kundens situation är komplicerad eller om kunden har många ärenden som behöver redas ut. År 2019 bokades 205 700 tider, året innan 150 800 tider.

Det ökade intresset för att boka tid och den tekniska utvecklingen av system och utrustning stäl-ler nya krav och öppnar nya möjligheter att utveckla tidsbokningen på nätet. Därför bygger FPA nu ett nytt tidsbokningssystem. Målet är ett tidsbokningssystem som är tillgängligt, lätt att an-vända och som kan anpassas till mobila enheter.

Suomi.fi-fullmakt behövs för tidsbokningen

Det nya tidsbokningssystemet är avsett också för samarbetspartner som vill boka tid hos FPA för sina kunder. En samarbetspartner kan boka tid, kontrollera tidigare tidsbokningar och avboka tider för en kund, om kunden ger sitt samtycke till detta.
För att en samarbetspartner ska kunna boka tid för sina kunder måste samarbetspartnern ha den Suomi.fi-fullmakt som behövs för ändamålet. Namnet på fullmakten är ”Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner”. Man kan ansöka om fullmakten i tjänsten Suomi.fi.

Kommunernas FO-nummer förs automatiskt in i registret

Det nya tidsbokningssystemet kommer att kunna användas av samarbetspartner som FPA har godkänt som användare.  Detta förutsätter att FPA har ett aktivt samarbete med samarbets-partnern i fråga i ärenden som gäller kundernas sociala trygghet. Organisationens namn och FO-nummer förs in i registret för tidsbokningssystemet.  FPA för in kommunernas FP-nummer automatiskt i registret.

Noggrannare information om tidtabellen och anvisningar publiceras i början av hösten.

Läs mer