FPA har nu en chatt för hälso- och sjukvårdspersonal


FPA genomför ett försök med en chatt på fpa.fi-sidorna för läkare och annan hälso- och sjuk-vårdspersonal. Chatten finns på adressen www.fpa.fi/halsovard.  

Räcker det med läkarutlåtande B för krävande medicinsk rehabilitering? Kan man skriva ut rätt till läkemedelsersättning retroaktivt? Vem kan få rehabiliteringspenning för unga?  Med vilken blankett söker man specialvårdspenning? Hur revideras lagen om smittsamma sjukdomar? Via FPA:s tjänst för myndigheter får du nu svar i realtid på chatten.

Via chatten kan man ställa frågor om alla förmåner som betalas på grund av sjukdom och arbetso-förmåga, såsom sjukdagpenning, handikappbidrag, läkemedels-, rese- och sjukvårdsersättningar samt om rehabilitering som ordnas av FPA.  Du får information om sökande av ersättning för före-tagshälsovård och utbetalda ersättningar vid handläggningsställena.

– Många som arbetar inom hälso- och sjukvården sköter dagligen FPA-ärenden per telefon. Vi ville erbjuda dem ett nytt, snabbt och behändigt sätt att göra det. Vi bedömde också att målgruppen är tillräckligt stor för att vi ska få tillräckliga erfarenheter för att utveckla digitala former av kundservice, berättar projektchef Asko Kiukas.

Chatten prövas till en början under två månader mån–fre kl.9–15 på både finska och svenska.

Pilotprojektet genomförs med hjälp av Elisa Ab:s Orange Contact-system.