FPA prövar registreringsförfarande i samband med rehabiliteringstjänsterna

Syftet med försöket är att ta reda på hur registreringsförfarandet lämpar sig för anordnande av rehabilitering.

I ett projekt som pågår 2020–2022 prövar FPA ett registreringsförfarande i samband med anordnade av rehabilitering. Med hjälp av projektet utreds hur registreringsförfarandet kan användas och hur det lämpar sig för anordnande av rehabilitering. Registreringsförfarandet kan i fortsättningen komma att ersätta anbudsförfarandet.

Registreringsförfarandet innebär att klienten kan välja en serviceproducent bland de serviceproducenter som uppfyller villkoren för registrering. FPA fastställer separat de kriterier som serviceproducenterna måste uppfylla. Förfarandet innebär också att klienten får mer information än i dag om såväl serviceproducenten som tjänstens innehåll.

I det här skedet har två rehabiliteringstjänster valts ut för försöket: rehabiliteringstjänsten Min egen väg och kurserna för vuxna med hjärtsjukdomar.

Min egen väg är en ny tjänst som omfattar multiprofessionell rehabilitering för klienter i åldern 16–29 år som fått en neuropsykiatrisk diagnos. Sommaren 2020 blir det möjligt att registrera sig som serviceproducent för Min egen väg-rehabilitering. Rehabiliteringen blir tillgänglig för klienterna på hösten 2020.

Hösten 2020 blir det möjligt att registrera sig som serviceproducent för kurserna för vuxna med hjärtsjukdomar. Rehabiliteringen är tillgänglig för klienterna från 1.1.2021.

Försöket kan senare utvidgas till att omfatta också andra tjänster.

Läs mer:

Rekisteröintimenettelyllä voisi tuottaa laadukkaampia kuntoutuspalveluja (pressmeddelande på finska publicerat 15.10.2019)