FPA tillämpar nu flexibel inlämningstid för intyg över efterundersökning

På grund av det undantagstillstånd som coronaviruset förorsakat kan FPA bevilja föräldrapenning även om modern inte har varit på efterundersökning. Man behöver i detta läge inte lämna in ett intyg över efterundersökning som bilaga till ansökan om föräldradagpenning, om det inte är möjligt att få ett intyg inom utsatt tid.

Ett villkor för utbetalning av föräldrapenning är att den som ansöker om stödet lämnar in ett intyg över efterundersökning till FPA. Modern ska gå på efterundersökning tidigast 5 veckor och senast 12 veckor efter förlossningen. Efterundersökningen görs av en läkare eller av en barnmorska eller hälsovårdare som är anställd inom den offentliga hälso- och sjukvården och som har tillräcklig utbildning.

FPA kan emellertid av särskilda skäl bevilja föräldrapenning, även om efterundersökning inte har utförts.

– Det akuta läget inom hälso- och sjukvården på grund av coronaepidemin kan anses vara ett sådant särskilt skäl. Föräldrapenning kan således beviljas under coronaepidemin även om en efterundersökning inte gjorts, säger förmånschef Johanna Aholainen på FPA.

– Om det för tillfället inte finns resurser för efterundersökningar inom hälso- och sjukvården behöver man inte vara orolig över att en försenad efterundersökning skulle inverka på utbetalningen av föräldrapenning. Föräldrapenning kan i detta läge betalas ut även om den sökande av ovannämnda orsak inte kan lämna in ett intyg över efterundersökning.

Om man emellertid redan fått ett intyg över efterundersökning, ska intyget lämnas in till FPA. Den som redan har en bokad tid för efterundersökning ska inte heller låta bli att gå på undersökningen. Om du är sjuk ska du inte gå på undersökning. Följ i så fall de anvisningar som du får från din rådgivning.

Närmare information för kunderna