Hur coronavirusepidemin påverkar ersättningen av företagshälsovård

FPA ersätter kostnader för företagshälsovård som orsakas av coronavirustester. Ersättning kan beviljas för tester som har gjorts 1.4.2020 eller senare. På grund av coronavirusepidemin kan arbetsplatsutredningar nu skjutas fram och man kan per e-post komma överens om distanstjänster.

De anvisningar som regeringen och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett om undvikande av socialt umgänge under coronavirusepidemin gäller också ordnande och ersättande av företagshälsovård. Arbetsplatsutredningar kan skjutas fram tills de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakat har upphört.

Coronavirustester ersätts

Coronavirus- och antikroppstesterna ger rätt till ersättning för företagshälsovård från och med 1.4.2020 om man i avtalet om företagshälsovård har kommit överens om att ordna sjukvård som omfattar laboratorieundersökningar. Dessutom ska arbetsgivaren och serviceproducenten skriftligt komma överens om coronavirus- och antikroppstester innan testningen inleds. Kostnaderna hör till ersättningsklass II. Vid ersättning av kostnaderna förutsätts att testerna utförs i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds provtagningskriterier och enligt övriga bestämmelser och anvisningar från myndigheterna.

Flexibilitet vid överenskommelse om distanstjänster

I de undantagsförhållanden som råder under coronavirusepidemin räcker det för FPA att arbetsgivaren och serviceproducenten kommer överens om distanstjänster till exempel per e-post. Överenskommelsen ska dokumenteras i företagshälsovårdens handlingar, då undantagsförhållandena har upphört. Kundens muntliga eller skriftliga samtycke till distanstjänster ska antecknas i företagshälsovårdens handlingar.

Följ informationen på fpa.fi om konsekvenserna av coronavirusepidemin: Hur inverkar coronavirusepidemin på ersättning för företagshälsovård?

Läs mer