Hur den undantagssituation som coronaviruset medför inverkar på måltidsstöd

I den rådande undantagssituationen på grund av coronaviruset kan måltider som är subventionerade med måltidsstöd för högskolestuderande (moms 0 %) säljas så att måltiderna får tas med utanför restaurangen. Det är nu också möjligt att vid behov leverera måltider subventionerade med måltidsstöd för högskolestuderande hem till de studerande eller till något ställe närmare bostadsområdet.

Restaurangen ska emellertid följa regeringens och myndigheternas anvisningar och ta reda på hurdan verksamhet som är tillåten. Anvisningarna kan läsas bl.a. på statsrådets, justitieministeriets och THL:s webbplatser.

FPA ger inga anvisningar t.ex. gällande sammankomster. Frågor och svar gällande offentliga sammankomster finns bl.a. på justitieministeriets webbplats.

Om transporten av studentmåltider kräver ett tillstånd av något slag ska restauranginnehavaren själv utreda tillståndsfrågan innan verksamheten inleds.

Om en separat avgift tas ut för transporten ska den specificeras på kvittot. Transportavgiften kan inte ingå i priset för måltiden. Det finns fastställda maximipriser för de måltider som subventioneras med måltidsstöd. Du kan kontrollera maximipriserna på FPA:s webbplats.

En studerande ska påvisa sin rätt till måltidsstöd på samma sätt som tidigare, dvs. genom att visa ett gällande studiekort eller FPA:s måltidsstödskort.

Undantagsförfarandet gäller tills vidare men högst till 31.7.2021. Om studierna återgår till det normala redan tidigare och inga särskilda begränsningar gäller, upphör också undantagsförfarandet med hämtmat tidigare. Information om detta ges separat.

 

Tiedote päivitetty 22.7.2020 10:25.

Tiedote päivitetty 19.5.2020 11:00.

Tiedote päivitetty 25.3.2020 14:05.