Hur den undantagssituation som coronaviruset medför inverkar på studiestödet  

Bestämmelserna om studiestödet gör det möjligt att beakta den undantagssituation som coronaviruset medför i fråga om maximitiden för studiestödet och tillräcklig framgång i studierna. Information om annan eventuell inverkan ges senare.

Om den studerande inte har kunnat studera kan utbetalningen av studiestöd fortsätta även om antalet studieprestationer inte varit tillräckligt. Maximitiden för studiestöd kan också förlängas. Information om annan eventuell inverkan, till exempel på utbetalningen av studiestöd och skolresestöd, anmälningar om avbrytande av studierna och beviljande av studielånskompensation, ges separat när man har kommit överens om vilka åtgärder som behövs.

Läs mer