Inlämnande av kontoutdrag till ansökan om utkomststöd i coronaläget

Den som ansöker om utkomststöd ska till FPA lämna in en tillförlitlig utredning över sin ekonomiska situation. Ett kontoutdrag är en sådan utredning. Kontoutdrag behövs som bilaga också under coronatiden, men det finns nu olika sätt att lämna in dem.

När en kund ansöker om utkomststöd hos FPA för första gången eller om det har gått en tid sedan den senaste ansökan, behövs det som bilaga kontoutdrag över varje familjemedlems samtliga bankkonton för de senaste 2 månaderna. Om ansökan gäller fortsatt utbetalning ska kontoutdrag lämnas in enligt hur FPA har bett om dem i det föregående beslutet.

Av kontoutdraget ska framgå kontonummer, kontoinnehavare, ingångs- och utgångssaldot, transaktionerna som en obruten förteckning samt uppgift om vilken period kontoutdraget gäller.

Utan nödvändiga bilagor kan ansökan inte handläggas

Kontoutdragen och andra bilagor till en ansökan om utkomststöd kan lämnas in via e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst. Det lönar sig att spara kontoutdragen från nätbanken på datorn i pdf-format. Kontoutdrag från bankernas mobilapplikationer kan i allmänhet inte sparas som pdf-filer, så för den som sköter sina ärenden med mobilen är det skäl att logga in på nätbanken via webbläsaren.

Den som har ett kontoutdrag i pappersform kan fotografera eller skanna in utdraget och lämna in bilderna via e-tjänsten. Det viktiga är att alla sidor av kontoutdraget kommer med. Utan nödvändiga bilagor kan ansökan inte handläggas.

På FPA:s serviceställen finns kunddatorer som kunderna kan använda självständigt. Den som inte har möjlighet att sköta sina ärenden på nätet kan lämna in kontoutdrag i pappersform per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Specialsituationer som orsakas av coronaläget

På grund av coronaepidemin har en del av kundlokalerna stängts. Utanför dessa serviceställen finns det anvisningar för hur kunderna kan sköta sina ärenden.

Om man på grund av undantagsläget har svårigheter med att lämna in kontoutdrag på nätet eller i pappersform, ska man ringa FPA:s telefontjänst.

I den här situationen kan kunden även få hjälp med att fylla i ansökan och lämna in bilagorna. Man kan också boka tid till FPA på nätet www.fpa.fi/boka-tid eller genom att ringa telefontjänsten.

Om en kund under coronaepidemin inte har möjlighet att lämna in kontoutdrag kan FPA, medan undantagsförhållandena råder, godkänna t.ex. ett verifikat som skrivits ut i en bankautomat eller skärmdumpar av kontotransaktionerna i mobilbanken.

Närmare information för kunder