Marknadsdomstolen upphävde upphandlingsbesluten i tre landskap gällande taxiresor som FPA ersätter

Marknadsdomstolen har upphävt upphandlingarna i landskapen Egentliga Tavastland, Södra Österbotten och Lappland. FPA tar del av marknadsdomstolens beslut och överväger fortsatta åtgärder. För kunderna fortsätter servicen tillsvidare normalt.

Enligt marknadsdomstolen borde upphandlingen av taxiresor ha konkurrensutsatts som koncessioner och inte som tjänsteupphandlingskontrakt. Marknadsdomstolen anser, att på grund av att upphandlingsannonsen var av fel annonstyp har inte alla serviceproducenter kunnat hitta upphandlingsannonsen. Marknadsdomstolen ålägger FPA att anordna en ny upphandling.

Enligt FPA var det fråga om ett tekniskt fel som inte hindrade deltagande i upphandlingen. Upphandlingen genomfördes med öppet förfarande. Varje aktör som kunde erbjuda den helhetsservice som krävdes hade möjlighet att lämna ett anbud.

– Marknadsdomstolens beslut har inte omedelbara följder för serviceproducenterna eller kunderna i Egentliga Tavastland, Södra Österbotten eller Lappland. Alla kunder beställer taxi från de regionala beställningscentralerna som tidigare, konstaterar kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen.

FPA konkurrensutsatte i början av år 2018 de taxiresor som FPA ersätter. De nya serviceproducenterna inledde sin verksamhet för FPA 1.7.2018. FPA gjorde upp avtal med en serviceproducent i 17 olika landskap, i vilka en aktör per landskap svarar för servicen i sin helhet. Marknadsdomstolens beslut inverkar inte heller på taxiresorna som FPA ersätter i de andra landskapen.