Meddelande till läroanstalterna – coronaviruset och studieförmånerna

1 Måste förändringar i skolresan anmälas?

Läroanstalten behöver inte skicka kontrollanmälningar till FPA ifall en studerande som har skolresestöd på grund av coronaviruset avbryter sin skolgång för tiden 18.3–13.4.2020. Om läroanstalten har beslutat att hålla stängt längre än så, ber vi er meddela detta per e-post till adressen opintoetuudet@kela.fi. Ange till vilket datum läroanstalten är stängd utifrån den information som finns att tillgå just nu.

FPA informerar de studerande om eventuell anmälningsskyldighet på adressen www.fpa.fi/corona.

Skolresestöd som betalas på basis av skolskjutsen för mars kan faktureras på normalt sätt för hela månaden, även om läroanstalten stängdes 18.3.2020. Om de studerande återvänder till läroanstalten efter avbrottet och skolresorna återupptas från 14.4.2020, kan även stödet för april faktureras för hela månaden. Om läroanstalten förblir stängd en längre tid än det datum som läroanstalten nu meddelar, måste den studerande ha minst 18 dagar som ingår i den tid som berättigar till skolresestöd för att man ska kunna fakturera skolresestöd för månaden i fråga.

2 Måste stängning av elevhemmet anmälas?

Läroanstalten behöver inte skicka kontrollanmälningar till FPA ifall en studerande som har studiestöd flyttar från läroanstaltens elevhem för tiden 18.3–13.4.2020. Om läroanstalten har beslutat att elevhemmet stängs för längre tid än så, ber vi er meddela detta per e-post till adressen opintoetuudet@kela.fi. Ange till vilket datum elevhemmet är stängt utifrån den information som finns att tillgå just nu.

3 Måste förändringar i studierna anmälas?

Om en studerande övergår till distansundervisning kan utbetalningen av studiestödet fortsätta på normalt sätt. Förändringen behöver inte anmälas till FPA.

Även om studierna avbryts tillfälligt på grund av coronaviruset behöver man inte anmäla det till FPA. Utbetalningen av studiestöd kan fortsätta på normalt sätt.

4 Måste förändringar som gäller utbytesstudier anmälas?

Om en studieperiod i utlandet avbryts eller ställs in måste den studerande meddela detta med ett meddelande om förändringar gällande studiestödet. Det här kan den studerande göra i e-tjänsten med funktionen Meddelanden eller Meddelande om ändring gällande studiestödet eller genom att fylla i pappersblanketten OT 15r.

5 Studieframgång

Att den studerande försatts i karantän eller att skolan stängts är en godtagbar orsak till att studierna fördröjs. Läroanstalten behöver inte skicka kontrollanmälningar till FPA om otillräcklig studieframgång om de otillräckliga studieprestationerna beror på coronaviruset.

6 Övriga aktuella frågor

Vi ställer in infomötet för gymnasier (2.4.2020). Vi följer situationen och det är möjligt att också andra infomöten för läroanstalter ställs in. Vi meddelar separat hur vi informerar läroanstalter om aktuella ärenden våren 2020.

Aktuell information för samarbetspartner finns på adressen www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-corona.