Nya serviceproducenter har valts för individuell terapi i södra och östra försäkringsdistriktet

FPA har valt serviceproducenter för en ny avtalsperiod för att tillhandahålla individuella ergoterapitjänster i södra och östra försäkringsdistriktet. För en del kunder kan det här innebära att serviceproducenten byts ut. Terapitjänsterna genomförs i enlighet med de nya avtalen från och med 1.3.2021.

Hösten 2020 konkurrensutsatte FPA på nytt följande rehabiliteringstjänster på finska och svenska inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering:

  • södra försäkringsdistriktet: individuell ergoterapi separat på finska och svenska
  • östra försäkringsdistriktet: individuell ergoterapi på finska

Den nya konkurrensutsättningen gällde inte gruppterapi och inte heller fysioterapi för barn och unga. Konkurrensutsättningen gällde inte heller FPA:s övriga försäkringsdistrikt eller andra terapitjänster. Konkurrensutsättningen gjordes på grund av beslut av marknadsdomstolen.

FPA hjälper vid behov kunden att välja en ny serviceproducent

Avtalen med de nuvarande serviceproducenterna gäller till och med 28.2.2021. Terapitjänsterna genomförs i enlighet med de nya avtalen från och med 1.3.2021. Kunden bör höra sig för med sin nuvarande serviceproducent huruvida serviceproducenten fortsätter som serviceproducent för FPA. Om serviceproducenten har fått ett nytt avtal med FPA fortsätter kundens terapi på normalt sätt i enlighet med rehabiliteringsbeslutet.

FPA skickar ett brev till alla de kunder som anlitar en serviceproducent vars avtal med FPA upphör och hjälper dem vid behov att välja en ny serviceproducent. Kunden kan också be sin nuvarande serviceproducent om råd gällande valet av ny serviceproducent.

Ytterligare information: Servicenumret för rehabiliteringsärenden, tfn 020 692 225. Frågor kan också skickas via Meddelanden i e-tjänsten på fpa.fi/etjanst.