Nya villkor för skolresestödet – gör ansökan i tid

Villkoren för skolresestödet ändras 1.8.2021. Det lönar sig att ansöka om skolresestöd i god tid så att stödet kan betalas för alla de månader som behövs.

Från och med 1.8.2021 kan en studerande få skolresestöd om han eller hon har skolresor som berättigar till stöd minst 10 dagar i kalendermånaden. Stödet beviljas till fullt belopp om antalet resdagar under en kalendermånad är 15 eller fler. Om antalet resdagar är 10–14 är skolresestödets belopp hälften av det fulla stödet.

Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd om skolresan är minst 7 kilometer i en riktning. Studerande som inte har rätt till avgiftsfri utbildning måste ha en skolresa på minst 10 km för att få skolresestöd.

Lämna in ansökan om skolresestöd till din läroanstalt

Det lönar sig att söka skolresestöd i god tid, eftersom FPA kan bevilja stödet tidigast från ingången av månaden före ansökningsmånaden.

Fyll i ansökan om stöd för skolresor (blankett KM1r) och lämna in den till din läroanstalt. Läroanstalten kontrollerar uppgifterna i ansökan.

FPA postar senare ett skriftligt beslut om stödet för skolresor till dig. Du ser beslutet och uppgifterna om ditt stöd för skolresor i e-tjänsten MittFPA.

Så här köper du biljett om du använder kollektivtrafik

Om du anlitar Waltti-trafik eller Matkahuoltos bussar behöver du ett köpintyg för att kunna köpa biljett med skolresestöd. Du får köpintyget av din läroanstalt.

Om du använder skolskjuts som ordnas eller betalas av läroanstalten betalar FPA skolresestödet till den som ordnar skolskjutsen. Nysse-trafik i Tammerfors och Föli-trafik i Åbo räknas undantagsvis som skolskjuts. Läroanstalten informerar närmare om skolskjutsen.

Om du använder någon annan form av kollektivtrafik till exempel inom HRT:s område i huvudstadsregionen ska du själv köpa biljett för din skolresa. FPA betalar då månatligen in skolresestödet på ditt bankkonto.

Om det saknas kollektivtrafik som du kan anlita

Om du inte har tillgång till kollektivtrafik eller skolskjuts, kan du få skolresestöd för användning av egen bil eller något annat eget färdsätt.

Stödbeloppet är då beroende av resans längd. Skolresestöd betalas för resor som är mellan 10 och 100 kilometer i en riktning. För dem som har rätt till avgiftsfri utbildning är minimisträckan emellertid 7 kilometer.

Beloppet beräknas alltid enligt resans längd tur och retur. Skolresestöd kan också i vissa andra undantagsfall beviljas för eget färdsätt.

Närmare information för kunder

Servicenumret för studerande 020 692 229 måndag–fredag kl. 9–16

Läs mer