Nytt innehåll på webbsidorna för samarbetspartner

Hur kan man hjälpa kunder som har utkomststöd med deras FPA-ärenden? Vad måste man ta i beaktande när man gör upp avtal om kommuntillägg? Nu finns ett kompakt infopaket och anvisningar på FPA:s webbsidor för samarbetspartner!

Tre nya helheter har publicerats på webbsidan Samarbetspartner under fpa.fi:

Materialet finns på finska och svenska.

I bearbetningen av webbsidorna användes uppgifter om hur användarna använder webbplatsen. Slutanvändarna intervjuades också både före det nya materialet publicerades och under processens gång. Den information som användarna upplevde som mest relevant framhävdes och webbsidornas struktur blev tydligare. Sidorna är nu lättlästa, tillgängliga och går bra att skumma igenom.

Kompakt info hjälper användaren göra rätt

Det nya materialet består av tydliga och kortfattade anvisningar för olika situationer. Anvisningarna finns som stöd bland annat vid rådgivning och i fakturerings- och avtalsärenden

Bekanta dig med exempelvis följande sidor:

FPA har också omarbetat blanketten och anvisningen som gäller utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år. Framöver kan kommunen meddela om indrivning av handikappbidrag för personer under 16 år med en blankett. Kommunen är den som ska ta initiativ till indrivning av handikappförmånerna.

Processen fortsätter

FPA:s webbsidor för samarbetspartner omarbetas en helhet i gången. När processen har nått sitt slut är alla webbsidor tillgängliga och följer konceptet för fpa.fi De omarbetade webbsidorna ska hjälpa FPA:s samarbetspartner hitta den information de behöver snabbt och smidigt och på så sätt minska behovet att ringa FPA.