Risk för att tusentals företag och organisationer inte kommer åt FPA:s e-tjänster efter årsskiftet

Företag och andra organisationer behöver Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda FPA:s e-tjänster. Fullmakterna måste vara i ordning före årsskiftet för att e-tjänsterna ska kunna användas också i fortsättningen. Om åtkomst till e-tjänsterna saknas fördröjs också FPA:s förmånsbeslut, vilket kan ha betydande inverkan på ekonomin för såväl företagen och organisationerna som för de privatpersoner som besluten gäller.

Tjänsten Suomi.fi ersätter 31.12.2020 Katso-tjänsten, som användarna av FPA:s e-tjänster tidigare har använt för att identifiera sig och för att sköta ärenden för en organisations räkning. Det här innebär att cirka 18 000 företag, föreningar, stiftelser, församlingar och kommuner inte längre kommer att kunna använda FPA:s e-tjänster från 1.1.2021, om organisationernas ansvarspersoner inte befullmäktigar dem som använder FPA:s e-tjänster i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi innan Katso-tjänsten tas ur bruk.

Det går att använda e-tjänsterna med Katso-fullmakter fram till årsskiftet, men fullmakterna överförs inte automatiskt till Suomi.fi. Största delen av fullmaktsgivarna kan själva ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna på nätet.

Under det här året har över 30 000 företag och organisationer som fungerar som arbetsgivare använt FPA:s e-tjänster. Av dessa har endast cirka 40 procent, dvs. cirka 12 000 användare, gett fullmakter i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi. FPA har inte möjlighet att följa upp övergången till Suomi.fi-fullmakter enligt FO-nummer och har därför inte kunnat uppmana de användare som fortfarande saknar Suomi.fi-fullmakter att ta dem i bruk.

– Övergångsprocenten har varit oroväckande låg. De som använder e-tjänsterna har tills vidare kunnat sköta sina ärenden med Katso-fullmakter, vilket har gett en felaktig bild av hur brådskande situationen är. Suomi.fi-fullmakterna måste vara i ordning redan om en månad och man måste också reservera tid för att söka dem. Som det ser ut nu kommer tusentals organisationer inte att kunna använda tjänsterna efter årsskiftet, säger Marko Korhonen, specialsakkunnig vid FPA.

Om man inte skaffar fullmakterna i tid går det inte att använda e-tjänsterna och då fördröjs också förmånsbesluten. Fördröjningen kan ha en betydande inverkan på företagens och organisationernas ekonomi, men också privatpersoner kan bli lidande. Om till exempel en socialarbetare inte kan kontrollera sin klients FPA-ärenden, försvåras arbetet och FPA:s telefontjänst kan bli överbelastad. Om en arbetsgivare inte meddelar uppgifter om en arbetstagares lön under tiden för sjukdom eller moderskapsledighet, får arbetstagaren förmånsbeslutet senare än normalt.

– Mest oroade är vi för kommunerna, som i stor utsträckning använder e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner, dvs. Kelmu, när de sköter sina kunders ärenden. Man kan inte få de uppgifter som finns i Kelmu genom att kontakta FPA:s telefontjänst, och det får ju inte vara så att familjer som söker hjälp hos socialväsendet hamnar i kläm på grund av den här situationen. De ekonomiska följderna kommer ändå att vara störst för de arbetsgivare som har många förmåner som de ansöker om hos FPA.

Närmare information för kunder