Så här hjälper du din kund att sköta sina FPA-ärenden i coronaläget

Även om undantagsläget har fört med sig ändringar i servicen, får man vid behov service också ansikte mot ansikte och i brådskande situationer. Kolla upp hur du kan hjälpa din kund med att sköta FPA-ärenden.

Så här kan FPA-ärenden skötas:

  1. Kunden sköter själv sitt ärende på nätet.
  2. Kunden ringer till FPA:s servicenummer.
  3. Kunden eller en anställd hos en samarbetspartner bokar en telefontid för kunden.
  4. En anställd hos en samarbetspartner ringer FPA:s servicenummer för samarbetspartner.

Innan du kontaktar FPA ska du kontrollera om svaret på kundens fråga finns bland vanliga frågor.

Ansökningar och bilagor kan skickas in via e-tjänsten...

Det lönar sig för kunden att lämna in ansökningar och bilagor via FPA:s e-tjänst. Som bilaga duger ett tydligt foto som tagits med en smarttelefon. I e-tjänsten ser kunden också om någon bilaga saknas, eller om ansökan måste kompletteras på något annat sätt.

Kunden kan också skicka sin ansökan via e-tjänsten som en pdf-fil. Ge kunden rådet att spara den blankett som finns på FPA:s webbplats på datorn. Efter det går den att fylla i. Den ifyllda ansökningsblanketten kan, tillsammans med bilagorna, skickas in med hjälp av meddelandefunktionen  i e-tjänsten.

Om kunden har meddelat FPA sin kontaktinformation tar FPA vid behov kontakt. FPA tar kontakt om det saknas uppgifter i ansökan eller om det krävs åtgärder från kundens sida.

... eller per post

Ansökningar och bilagor kan skickas till FPA också per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om det finns en postlåda utanför servicestället kan ansökan också läggas där.

Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats. Om kunden inte har möjlighet att skriva ut blanketterna kan FPA skicka dem och ett svarskuvert per post till kunden.

Bokande av tid för betjäning per telefon eller för ett besök

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon.

Om det är mycket som måste utredas kan kunden boka en telefontid. Med kundens tillstånd kan du boka en telefontid för honom eller henne. För det behöver du kundens personuppgifter och telefonnummer. Vid tidsbokning kan kunden välja vilken kommun som helst. Genom att byta kommun kan man ha möjlighet att få tid tidigare.

Vid behov kan FPA:s kundservice boka åt kunden en besökstid till ett serviceställe. En sådan situation kan det vara fråga om t.ex. vid behov av brådskande utkomststöd.

Om kunden inte kan finska, svenska eller engelska

Om kunden inte pratar finska, svenska eller engelska, kan man ringa FPA:s finskspråkiga telefontjänst. Kunden kan få en besökstid och en utomstående tolk bokas för kunden.

Om kunden inte har telefon

Du kan uppmana kunden att besöka något av FPA:s serviceställen eller myndigheternas gemensamma servicepunkter. Kontrollera öppettider och servicesätt på fpa.fi.

Ansökan om betalningsförbindelse

FPA:s anställda kommer överens med kunden om var betalningsförbindelsen kan avhämtas. Om kunden inte har någon telefon är det skäl att påminna honom eller henne om att komma överens om saken med en FPA-anställd redan då ansökan lämnas in.

Om kunden behöver brådskande utkomststöd

Ge kunden rådet att kontakta FPA per telefon. FPA:s kundrådgivare intervjuar kunden och bedömer om behovet av stöd är brådskande. Det kan vara fråga om en sådan situation om kunden hotas av vräkning eller har ett brådskande behov av att köpa läkemedel vid utskrivning från sjukhuset. Då avgörs ansökan samma dag som den kommer in till FPA eller nästa vardag.

Papperslösa kunder

Papperslösa kunder som omfattas av FPA:s tjänster kan sköta sina ärenden som vanligt vid de serviceställen som har öppet.

Vanliga frågor om förmåner och om skötseln av ärenden i coronavirusläget

På FPA:s webbplats finns information och anvisningar för kunderna som gäller i de rådande undantagsförhållandena. Det finns också en chattbot som svarar på frågor som gäller undantagsförhållandena.

Läs mer: