Så här hjälper du din kund att sköta sina FPA-ärenden i coronaläget

Även om undantagsläget har fört med sig ändringar i servicen, får man vid behov service också ansikte mot ansikte och i brådskande situationer. Kolla upp hur du kan hjälpa din kund med att sköta FPA-ärenden.

Så här kan FPA-ärenden skötas:

  1. Kunden sköter själv sitt ärende på nätet.
  2. Kunden ringer till FPA:s servicenummer.
  3. Kunden eller en anställd hos en samarbetspartner bokar en telefontid för kunden.
  4. En anställd hos en samarbetspartner ringer FPA:s servicenummer för samarbetspartner.

Innan du kontaktar FPA ska du kontrollera om svaret på kundens fråga finns bland vanliga frågor.

Ansökningar och bilagor kan skickas in via e-tjänsten...

Det lönar sig för kunden att lämna in ansökningar och bilagor via FPA:s e-tjänst. Som bilaga duger ett tydligt foto som tagits med en smarttelefon. I e-tjänsten ser kunden också om någon bilaga saknas, eller om ansökan måste kompletteras på något annat sätt.

Kunden kan också skicka sin ansökan via e-tjänsten som en pdf-fil. Ge kunden rådet att spara den blankett som finns på FPA:s webbplats på datorn. Efter det går den att fylla i. Den ifyllda ansökningsblanketten kan, tillsammans med bilagorna, skickas in med hjälp av meddelandefunktionen  i e-tjänsten.

Om kunden har meddelat FPA sin kontaktinformation tar FPA vid behov kontakt. FPA tar kontakt om det saknas uppgifter i ansökan eller om det krävs åtgärder från kundens sida.

... eller per post

Ansökningar och bilagor kan skickas till FPA också per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om det finns en postlåda utanför servicestället kan ansökan också läggas där.

Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats. Om kunden inte har möjlighet att skriva ut blanketterna kan FPA skicka dem och ett svarskuvert per post till kunden.

Bokande av tid för betjäning per telefon eller för ett besök

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon.

Om det är mycket som måste utredas kan kunden boka en tid för betjäning per telefon. Vid tidsbokning kan kunden välja vilken kommun som helst. Genom att byta kommun kan man ha möjlighet att få tid tidigare.

Med kundens tillstånd kan du boka en telefontid för honom eller henne. För det behöver du kundens personuppgifter och telefonnummer.

Vid behov kan FPA:s kundservice boka en tid då kunden kan besöka ett serviceställe. En sådan situation kan det vara fråga om t.ex. vid behov av brådskande utkomststöd.

Om kunden inte har telefon

Du kan uppmana kunden att besöka något av FPA:s serviceställen under normal öppettid. Serviceställena i huvudstadsregionen betjänar för närvarande på bokad tid. Du kan uppmana kunden att uppsöka ett serviceställe under normal öppettid och vänta vid dörren. Någon i personalen kommer då till dörren och bedömer kundens situation.

Ansökan om betalningsförbindelse

På grund av undantagsförhållandena kan inte alla serviceställen för närvarande lämna ut betalningsförbindelser. En FPA-anställd kommer från fall till fall överens med kunden om avhämtning av betalningsförbindelsen. Om kunden inte har någon telefon är det skäl att påminna honom eller henne om att komma överens om saken med en FPA-anställd redan då ansökan lämnas in.

Om kunden inte pratar finska, svenska eller engelska

Telefontjänsten på arabiska, somaliska och ryska har öppnats på nytt på grund av undantagssituationen. Den här riksomfattande tjänsten tar emot samtal måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

Telefonnumren är:

  • arabiska 020 6344 902
  • somaliska 020 6344 905
  • ryska 020 6344 901.  

Man kan också ringa FPA:s finskspråkiga telefontjänst och höra sig för om betjäning på andra språk. Kunden kan få hjälp av en språkkunnig kundrådgivare vid FPA eller så kan en besökstid och en utomstående tolk bokas för kunden.

Om kunden behöver brådskande utkomststöd

Ge kunden rådet att kontakta FPA per telefon. FPA:s kundrådgivare intervjuar kunden och bedömer om behovet av stöd är brådskande. Det kan vara fråga om en sådan situation om kunden hotas av vräkning eller har ett brådskande behov av att köpa läkemedel vid utskrivning från sjukhuset. Då avgörs ansökan samma dag som den kommer in till FPA eller nästa vardag.

Papperslösa kunder

Papperslösa kunder som omfattas av FPA:s tjänster kan sköta sina ärenden som vanligt vid de serviceställen som har öppet.

Vanliga frågor om förmåner och om skötseln av ärenden i coronavirusläget

På FPA:s webbplats finns information och anvisningar för kunderna som gäller i de rådande  undantagsförhållandena. FPA planerar också att ta i bruk en ny chattbot som svarar på frågor som gäller undantagsförhållandena.

Läs mer:

Närmare information för kunder