Samarbetspartnerns bilagor under poststrejken

Under poststrejken lönar det sig att sköta ärenden på nätet. Om det inte är möjligt, lönar det sig att hämta bilagorna till FPA:s serviceställen. Det går också att skicka dokumenten per skyddad e-post.

Till FPA:s serviceställen

I första hand ber FPA att samarbetspartner hämtar bilagorna, såsom räkningar, redovisningar och läkarintyg, till FPA:s serviceställe eller serviceställets postlåda. Du hittar besöksadresser och öppettider på nätet.

Per skyddad e-post

Om det inte är möjligt att hämta bilagorna till servicestället kan man skicka dem till FPA per skyddad e-post. I ämnesfältet ska avsändaren skriva bilagans namn och försäkringsdistriktet där samarbetspartnerns verksamhet finns. För varje bilaga ska man skicka ett separat meddelande. Den skyddade e-posten och e-postadresserna används enbart under poststrejken.

E-postadresser per försäkringsdistrikt

  • Mellersta: rp_keskinenvp_skannaus@kela.fi
  • Norra: pohjoinenvp.skannaus@kela.fi
  • Södra: kumppanit.liitteet@kela.fi
  • Västra: lantinenvp@kela.fi
  • Östra: itainenvp.skannaus@kela.fi

Anmälan om frånvaro (TT3r) 

Serviceanordnare som erbjuder sysselsättningsfrämjande service för arbetslösa kan hämta frånvaroanmälan till FPA:s serviceställen eller skicka dem per post. Man kan lämna in anmälningarna för en längre tid efter poststrejken. Man ska inte skicka TT3r-blanketter per skyddad e-post.

Läs mera