Smittsam sjukdom är sällan en grund för särskild moderskapspenning

På grund av coronaviruset kan det uppstå rätt till särskild moderskapspenning närmast för gravida arbetstagare som arbetar inom hälso- och sjukvården eller småbarnspedagogiken, om det av motiverade skäl inte finns annat arbete att erbjuda.

Om en gravid arbetstagares arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar mammans eller fostrets hälsa och riskfaktorn inte kan elimineras, ska arbetsgivaren sträva efter att för graviditetstiden flytta arbetstagaren till andra arbetsuppgifter som är lämpliga med beaktande av hennes arbetsförmåga och yrkeskunskap.

Om det inte är möjligt att omorganisera arbetet och arbetstagaren är tvungen att bli borta från arbetet kan hon få särskild moderskapspenning från FPA. De riskfaktorer som ger rätt till särskild moderskapspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen.

– Den primära lösningen är att eliminera riskfaktorn i arbetet. Om det här inte är möjligt säkerställer man att arbetstagaren kan skydda sig tillräckligt från riskfaktorn eller flyttar henne till andra arbetsuppgifter. Arbetsarrangemang är alltid primära i förhållande till särskild moderskapspenning, säger förmånschef Johanna Aholainen vid FPA.

Man strävar efter att skydda gravida mot sådana riskfaktorer som det finns begränsat med forskningsbaserad information om

När det gäller coronaviruset anser man utifrån den information som finns i dag att ändamålsenligt skydd är en tillräcklig säkerhetsåtgärd i allmänna arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och vid normala patientkontakter.

Enligt de riktlinjer som Institutet för hälsa och välfärd har dragit upp hör gravida inte till en särskild riskgrupp i fråga om coronaviruset. I ljuset av den forskningsbaserade information som finns för närvarande löper gravida inte någon större risk att drabbas av svår sjukdom på grund av coronavirus än andra i samma ålder.

– Då rätten till särskild moderskapspenning bedöms tillämpar FPA ändå den s.k. försiktighetsprincipen. Enligt den strävar man efter att skydda gravida mot sådana risker och belastningsfaktorer som det finns begränsat med forskningsbaserad information om, poängterar ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo vid FPA.

Smittsam sjukdom kan i vissa fall vara en grund för särskild moderskapspenning

De som arbetar inom småbarnspedagogiken vistas långvarigt i samma utrymmen och i närkontakt med en blandad grupp barn och möjligheterna att skydda sig är inte desamma som för andra arbetstagare. Rätt till särskild moderskapspenning kan uppstå för den som arbetar inom småbarnspedagogiken, om det av motiverade skäl inte finns annat arbete att erbjuda.

För en person som arbetar inom hälso- och sjukvården kan rätt till särskild moderskapspenning uppstå om hon inte kan flyttas från vårdarbete med coronaviruspatienter till andra uppgifter eller om det inte är möjligt att använda ändamålsenlig skyddsutrustning i vårdarbetet.

I allmänna kortvariga kundservicesituationer, såsom på apotek eller i butiker är smittrisken emellertid inte enligt nuvarande information så stor att rätt till särskild moderskapspenning skulle uppstå.

Aholainen understryker att anvisningarna bygger på en situation, där man har utlyst undantagstillstånd i Finland. Anvisningen bör vid behov justeras om situationen förändras.

Närmare information för kunderna