Stödet för privat vård av barn ändras i augusti – en del av avtalen om kommuntillägg uppdateras

Lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn kommer att ändras 1.8.2020. Till följd av lagändringen återinförs från ingången av augusti alla barns subjektiva rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård.

Lagändringen inverkar på det stöd för privat vård av barn som FPA betalar ut. Från och med 1.8.2020 påverkar vårdnadshavarnas familjeledigheter, studier eller ställning på arbetsmarknaden inte längre stödet för barn som deltar i privat småbarnspedagogik, och omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik behöver inte längre utredas.

Vårdpenningen för privat vård av barn är 173,95 euro per månad för varje barn som deltar i privat småbarnspedagogik. Det inkomstrelaterade vårdtillägget uppgår till högst 146,29 euro per månad och barn. För ett barn i förskoleåldern som deltar i småbarnspedagogik på deltid är vårdpenningen för privat vård av barn 64 euro per månad och ett eventuellt vårdtillägg hälften av det vanliga beloppet, det vill säga högst 73,15 euro per månad.

FPA informerar kommunerna under vårens lopp om de nya avtalen om kommuntillägg

Utöver vårdpenningen och vårdtillägget från FPA kan kundens hemkommun dessutom betala kommuntillägg till stödet för privat vård av barn. Beloppet av kommuntillägget och förutsättningarna för beviljande varierar i de olika kommunerna. Till följd av lagändringen ändras också villkoren för kommuntillägg till stödet för privat vård av barn. Kommuntillägget kommer inte längre att vara bundet av några villkor som gäller omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Villkoret som gäller barnets vårdtid återinförs som över 25 timmar i veckan, på samma sätt som vårdtiden var definierad innan den föregående lagändringen 2016.

FPA uppdaterar avtalen om kommuntillägg för alla de kommuner som har avtal där det ingår ett villkor om rätt till högst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan och ett villkor om vårdtid på över 20 timmar. FPA informerar kunderna närmare om detta under våren.

Förändringen kräver inga åtgärder av kunderna. FPA justerar stöden för privat vård av barn från och med 1.8.2020 och skickar besluten till kunderna.

Ytterligare information