Suomi.fi-identifikation tas i bruk i e-tjänsten för dagvårdsproducenter

Suomi.fi-identifikation tas i bruk i e-tjänsten för dagvårdsproducenter 14.12.2019. Om du sköter ärenden för ett privat företag eller som enskild näringsidkare ska du söka en Suomi.fi-fullmakt så fort som möjligt. Om du sköter ärenden för en förening eller en offentlig organisation och du använder en svag Katso-kod, ska du certifiera den så fort som möjligt.

Från och med 14.12.2019 går det inte längre att logga in på e-tjänsten för dagvårdsproducenter med Katso-koden. Det kommer att krävas stark personlig autentisering för att logga in, till exempel bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort. Användarna ska i fortsättningen administrera fullmakter med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

E-tjänsten för dagvårdsproducenter används av privata producenter av småbarnspedagogik när de meddelar uppgifter som behövs för handläggningen av stöd för privat vård av barn.

Följande saker förändras 14.12.2019:

  • Det går inte längre att logga in på e-tjänsten för dagvårdsproducenter med den gamla Katso-koden.
  • Användaren måste logga in med sina personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort.
  • Den som sköter ärenden för en förening eller en offentlig organisation måste ha en certifierad Katso-kod.
  • Den som sköter ärenden för ett företag eller som enskild näringsidkare måste ha en Suomi.fi-fullmakt.

Personer som sköter ärenden för en förening eller en offentlig organisation

Om den som sköter ärenden för en förening eller en offentlig organisation har en svag Katso-underkod måste den certifieras till en Katso-kod i Katso-tjänsten före 14.12.2019.

Föreningar och offentliga organisationer kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna.

De som sköter ärenden för en förening eller en offentlig organisation kan upprätthålla Katso-behörigheter i Katso-tjänsten tills tjänsten Suomi.fi-fullmakter tas i bruk. Informationen om ibruktagandet uppdateras på www.fpa.fi.

Personer som sköter ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare

De som sköter ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare kan redan använda Suomi.fi-fullmakter. Den som använder tjänsten ska ta Suomi.fi-fullmakt i bruk så fort som möjligt, före 14.12.2019.

För e-tjänsten för dagvårdsproducenter behövs Suomi.fi-fullmakten Dagvårdsproducentens anmälan för stödet för privat vård. Fullmakter kan administreras i Suomi.fi-tjänsten. När alla användare i organisationen har fått de rätta Suomi.fi-fullmakterna kan man sluta upprätthålla Katso-behörigheterna.

Vad är skillnaden mellan bankkoder, mobil-ID och certifikatkort?

Bankkoder får man när man ingår ett avtal med en bank. Bankkoderna ska vara personliga om man avser att använda dem för inloggning i e-tjänster.

Mobil-ID är en kod som finns på telefonens SIM-kort. Läs mer om mobil-ID på mobiilivarmenne.fi.

Ett certifikatkort kan vara ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Befolkningsregistercentralen. Läs mer om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens webbplats: För organisationer och samfund.

Ytterligare information