Taxiresor som ersätts av FPA samordnas inte

Med anledning av coronaviruset samordnas undantagsvis inte de taxiresor som kunderna gör med s.k. FPA-taxi, det vill säga flera kunder åker inte tillsammans i samma taxi.

FPA påminner om att resor som FPA ersätter alltid ska beställas på det regionala beställningsnumret. Undantagsvis samordnar beställningscentralen inte en enskild kunds resa med andra kunders resor till en enhet inom hälso- och sjukvården.  En kund som på grund av sitt hälsotillstånd beställer en taxiresa som ersätts av FPA behöver ett intyg från hälso- och sjukvården över sin rätt att anlita taxi. Om en representant för hälso- och sjukvården beställer taxin för kundens del behövs det inte något intyg. Hälso- och sjukvården ska bedöma vilket resesätt som är lämpligt med tanke på kundens hälsotillstånd. Undantagsvis behövs inte något separat intyg över kundens rätt att resa ensam.

Rätt till taxiresor som FPA ersätter kan man också ha i sådana situationer där det inte finns allmänna trafikförbindelser att tillgå. I sådana fall behövs inte något intyg från hälso- och sjukvården. 

Läs mer om taxiresor som FPA ersätter.