Temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare

Det görs temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare. Genom ändringarna höjs nivån på förmånerna och villkoren lindras. Ansökan om arbetslöshetsförmåner ska göras enligt TE-tjänsters och FPA:s anvisningar.

Permitterade, arbetslösa och företagare vilkas företagsverksamhet har upphört på grund av coronaepidemin kan ansöka om arbetslöshetsförmåner genom att först anmäla sig som arbetslösa arbetssökande hos TE-tjänster. En löntagare som hör till en arbetslöshetskassa ska ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan. En löntagare som inte hör till någon arbetslöshetskassa kan ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA. Företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA från och med 16.3, om företagsverksamheten har upphört på grund av coronaepidemin.

Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

Tidsbundna ändringar i arbetslöshetsförmånerna:

  • De 5 självriskdagar som normalt tillämpas slopas. Arbetslöshetsförmånen kan beviljas genast från den första arbetslöshetsdagen.
  • Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning förbrukas inte under permittering.
  • Arbetsvillkoret för löntagare förkortas temporärt från nuvarande 26 veckor till 13 veckor. För företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget förkortas arbetsvillkoret från nuvarande 52 veckor till 26 veckor. Det förkortade arbetsvillkoret gäller från och med 16.3.2020 och det gäller personer som från och med 1.3.2020 har minst en vecka som räknas in i arbetsvillkoret.

Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd

En företagare kan få arbetsmarknadsstöd, om arbetet i företaget har upphört eller företagarinkomsten på grund av epidemin är mindre än 1 089,67 euro i månaden. Man behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

Ändringen gäller till 30.6.

Man måste ansöka om arbetslöshetsförmån innan man tyr sig till utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla kundens och kundens familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet. Också övriga sociala förmåner räknas som inkomster. Innan grundläggande utkomststöd beviljas måste man utreda rätten till exempelvis arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Meddelandet har uppdaterats 15.4. Meningen Lagarna är ännu under behandling i riksdagen har strukits.

Meddelanden har publicerats tidigare den 3 April 2020.

Närmare information för kunderna