Vi ber dig svara på en enkät om coronakrisens inverkan på genomförandet av individuell terapi i öppen vård

För att utreda coronakrisens inverkan på genomförandet av individuell terapi vänder vi oss med en enkät till fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, musikterapeuter, psykoterapeuter och personer som tillhandahåller neuropsykologisk rehabilitering i öppen vård. Enkäten innehåller frågor om terapeuternas arbetssituation, om genomförandet av distansrehabilitering och om klienternas situation. Enkäten kan besvaras både av terapeuter som tillhandahåller FPA-rehabilitering och terapeuter som tillhandahåller rehabilitering som ordnas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Läs mer och svara på enkäten >