Förlängd giltighetstid för tidsbundna rättigheter till läkemedelsersättning

FPA har förlängt giltighetstiden för de rättigheter till läkemedelsersättning som upphör mellan 31.3.2020 och 31.10.2020 med 9 månader.

FPA beviljar vissa rättigheter till läkemedelsersättning för en viss tid. I vanliga fall ansöker man om förlängning av en tidsbunden ersättningsrätt med ett nytt läkarutlåtande B. I de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin kan läkarnas mottagningstider emellertid inhiberas eller flyttas fram. Därför har kunderna inte nödvändigtvis möjlighet att få ett nytt läkarutlåtande. Av denna anledning har FPA automatiskt, utan nytt läkarutlåtande, förlängt giltighetstiden för alla ersättningsrättigheter som upphör mellan 31.3.2020 och 31.10.2020. FPA har skickat ett brev om det här till alla kunder som berörs. Det är fråga om ungefär 20 000 kunder.

FPA understryker att uppföljningen eller behandlingen av kroniska sjukdomar inte ska skjutas upp. Kunden ska följa de anvisningar för behandling av sjukdomen som getts inom hälso- och sjukvården och fortsättningsvis besöka hälso- och sjukvården då det behövs. Om kunden får ett läkarutlåtande för rätt till läkemedelsersättning ska utlåtandet lämnas in till FPA.

Giltighetstiden för tidsbunden rätt till läkemedelsersättning

Rättigheterna till läkemedelsersättning framgår på frånsidan av FPA-kortet. Ersättningsrätten är tidsbunden om det efter ersättningsnumret står månad och år för när rätten upphör (anteckning: /mm.åå).

De uppdaterade uppgifterna om ersättningsrätt syns också i FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst). I e-tjänsten identifierar man en tidsbunden ersättningsrätt genom att datum för när ersättningsrätten börjar och slutar anges under Rätten gäller.

I samband med läkemedelsköpet får apoteket aktuell uppgift om giltighetstiden för rätten till läkemedelsersättning.

Nytt datum för när en tidsbunden ersättningsrättighet upphör

Nytt datum för när en tidsbunden ersättningsrättighet upphör
Anteckning på FPA-kortet efter ersättningsnumret Ursprungligt slutdatum Nytt slutdatum
 /03.20 31.3.2020 31.12.2020
 /04.20 30.4.2020 31.1.2021
 /05.20 31.5.2020 28.2.2021
 /06.20 30.6.2020 31.3.2021
 /07.20 31.7.2020 30.4.2021
 /08.20 31.8.2020 31.5.2021
 /09.20 30.9.2020 30.6.2021
 /10.20 31.10.2020 31.7.2021

 

Ytterligare information